– Det är en klar vinst för kunder, miljö och vårt bolag. Vi har exempelvis inte varit utsatta för något försök till skimming sedan vi infört det nya kamerasystemet, säger Torbjörn Lenstad, Säkerhetschef, Statoil Sverige.

Kameraövervakning har Statoil haft på alla sina 304 fullservicestationer sedan flera år tillbaka. Under 2012 införde Statoil en ny teknisk innovation; så kallade ”intelligenta kameror” på alla sina 160 automatstationer och 205 truckdieselanläggningar.

– Den stora fördelen men denna typ av kameraövervakning är att det är en kamerabevakning med direktkoppling till en dygnet runt bemannad kameracentral. Där sitter utbildad personal och analyserar händelserna och vidtar det åtgärder som krävs, säger Torbjörn Lenstad.