En ny trafikplats planeras för att på ett smidigt sätt knyta väg 518 till E20 när Almnäs förvandlas till ett nytt exploateringsområde.

I Almnäs, mellan Nykvarn och Södertälje har nya möjligheter för exploatering öppnats när försvaret avslutat sin verksamhet där. Både Södertälje kommun och Nykvarn kommun planerar för bostäder i området som också är attraktiv för företag som söker lokaliseringar utanför Stockholm.

För att skapa en välfungerande infrastruktur till området ska Svevia på uppdrag av Trafikverket bygga om väg 518 och skapa en trafikplats som ansluter till E20.