Ny ordförande för Skogforsk

Göran Örlander, strateg hållbart skogsbruk vid Södra Skogsägarna har utsetts till ny ordförande för Skogforsk.

- Skogen är Sveriges viktigaste resurs i omställningen mot en bioekonomi. Skogforsk har en central roll att leda utvecklingen mot ett skonsamt skogsbruk med hög produktivitet, säger Göran Örlander.

Göran Örlander efterträder Herman Sundquist, som tidigare i år lämnade posten i samband med att han tillträdde som generaldirektör för Skogsstyrelsen. Under tiden fram till årsmötet har Göran Örlander lett styrelsens arbete i rollen som vice ordförande.

Göran Örlander är strategi, hållbart skogsbruk på Södra skogsägarna, jägmästare och skoglig doktor och har en bakgrund inom Sveriges Lantbruksuniversitet, Linneuniversitetet och Skogsstyrelsen.

Tidningar inom mediagruppen Swepress