Ny maskinsensor

Den nya grävmaskinsensorn FMR800 M/C/FRD807 har en radiostyrd panel för hyttmontage. Den nya sensorn kan användas ihop med plan- alternativt tvåfalls rotationlaser.

Maskinsensorn har höjdindikering med lodfunktion och även indikering av skevning i sida. Tillverkare är Geo Fennel och leverantör i Sverige är Thifab AB Laser & Geodesi.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress