Ny kommisionär för transporter

I och med det nya parlamentets tillträdande så kommer också en ny laguppställning kommissionärer. Šefcovic från Slovakien ska ansvara för transportfrågor. Nu blickar vi framåt med en ny, egen agenda där hållbara värden står i fokus och nu hoppas vi på lyhördhet hos den socialistiskt orienterade kommissionären.

- Vi välkomnar att det kommer en ny kommissionär. Det behövs nya tag i transportfrågorna på europeisk nivå. Sverige, tillsammans med nordiska kollegor i NLA, har precis färdigställt en agenda för den kommande mandatperioden i EU, säger Erika Svanström, Samhällspolitiskt ansvarig hos Sveriges Åkeriföretag.

- Vår prägel på den gemensamma agendan är tydlig, och vårt genomslag för våra viktigaste frågor har fått gehör hos makthavarna i Sverige. Nu lyfter vi blicken och försöker göra avtryck även i EU med frågor som Fair Transport, en digital agenda och transportsäkerhet för att nämna några.

- Cecilia Malmström ska ansvara för handel, vilket är relevant för oss då gränsöverskridande trafik sannolikt kommer fortsätta växa. Allt gods ska ju som bekant transporteras också.

- I och med den nya laguppställningen i Bryssel så kommer säkert våra frågor, och även andras, att få en annan prägel. Nu återstår att se hur parlamentet och även kommissionen väljer att ta sig an de utmaningar som finns för miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvar, säger Erika Svanström.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress