Bygget av Kirunavaara godsbangård (KIA) har pågått sen förra sommaren och i somras togs den i drift.

Kirunavaara godsbangård kommer att fungera som en terminal där tågen kan stanna för att lasta och lossa containrar. Möjligheten att hantera containrar har inte funnits i Kiruna, utan den nordligaste terminalen har varit i Gammelstad i Luleå.

Bangården har möjlighet att lasta och lossa upp till 400 containrar per dag. Speditionsbolag kan nu för första gången välja att frakta sitt gods med tåg istället för lastbil till Kiruna, vilket på sikt kan avlasta den tunga trafiken längs väg E10. Bangården består av cirka 4000 meter spår, med kapacitet för nio tåg per dag.

Under två veckor i juli skedde underhållsarbete på terminalen i Narvik i Norge. I samband med det omdirigerades all godstrafik till Kirunavaara godsbangård (KIA) och 90 procent av Nordnorges alla handelsvaror kom då att lastas och lossas i Kiruna. Norska Jernbaneverket har därför valt att finansiera det extra spår de nyttjar.