Dagens E134 mellan Damåsen och Saggrenda har enligt norska trafikverket inte tillräckligt god vägstandard. Därför satsar man nu på att förbättra vägsträckan. Multiconsult, tillsammans med WSP, har fått i uppdrag att ta fram bygghandling och förfrågningsunderlag samt medverka under byggnation.

Multiconsult och WSP har sedan tidigare ett strategiskt samarbete i transport- och infrastrukturprojekt. Tillsammans kommer företagen att arbeta för att hitta optimala lösningar till projektet E134.

- WSP kommer att bli en viktig partner i genomförandet av detta uppdrag, vilket kommer att utveckla vårt framgångsrika samarbete ytterligare, säger René Flandorfer Regional Director för Multiconsult.