Norge miljonsatsar på väg

Multiconsult undertecknade nyligen ett mångmiljonavtal med Statens Vegvesen, norska trafikverket, om vägprojektet E134 Damåsen – Saggrenda i Norge. Konsultbolaget WSP blir strategisk partner i genomförandet av uppdraget som kommer att pågå fram till hösten 2014.

Dagens E134 mellan Damåsen och Saggrenda har enligt norska trafikverket inte tillräckligt god vägstandard. Därför satsar man nu på att förbättra vägsträckan. Multiconsult, tillsammans med WSP, har fått i uppdrag att ta fram bygghandling och förfrågningsunderlag samt medverka under byggnation.

Multiconsult och WSP har sedan tidigare ett strategiskt samarbete i transport- och infrastrukturprojekt. Tillsammans kommer företagen att arbeta för att hitta optimala lösningar till projektet E134.

- WSP kommer att bli en viktig partner i genomförandet av detta uppdrag, vilket kommer att utveckla vårt framgångsrika samarbete ytterligare, säger René Flandorfer Regional Director för Multiconsult.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress