Rester från majs, säd och betor ska snart driva stadsbussarna i Skåne och ge energi till hushåll i Västsverige, från Trelleborg till Stenungsund i Bohuslän. NCC anlägger landets största verk för biogas på 70 000 kvadratmeter mark utanför Trelleborg. NCC:s order är värd 36 MSEK.

Jordberga blir Sveriges största biogasanläggning med förnyelsebar energi och kommer förse Västsveriges stamnät med biogas. Därmed introduceras biogas för första gången i svensk infrastruktur. Idag levererar svenska stamnätet för gas endast fossil naturgas.

– Lantbruken i södra Skåne kan bidra med mycket restprodukter från sin odling, så vi kan få fram tillräckligt med förnybar biogas. Den biogas som produceras här kommer bidra till att minska utsläppen av koldioxid med 28 000 ton per år. Det motsvarar utsläppen från 300 stadsbussar på ett år, säger Peter Sigefjord, projektledare, Swedish Biogas International, SBI.