Minus 25 procent för etanol

Både försäljningen av bensin och etanol sjönk i juli månad, medan dieselförsäljningen ökade något. Även försäljningen av eldningsolja sjönk svagt. Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

Försäljningen av bensin uppgick i juli månad till cirka 373 500 kbm, en nedgång med ca 9 000 kbm eller ca 2 procent. Den ackumulerade försäljningen omfattade till och med 31 juli ca 2 223 100 kbm, en nedgång med ca 73 000 eller ca 3 procent.

Dieselförsäljningen i juli 2013 var ca 428 000 kbm, en uppgång med ca 11 800 kbm eller ca 3 procent. Ackumulerad dieselförsäljning uppgick till ca 3 107 600 kbm, en ökning med ca 115 300 kbm eller ca 4 procent.

Försäljningen av etanol sjönk under juli månad och var ca 19 000 kbm, en minskning med ca 6 000 kbm eller ca 24 procent. Ackumulerat uppgick etanolförsäljningen till och med juli ca 103 600 kbm, vilket är en nedgång med ca 34 600 eller ca 25 procent.

Tidningar inom mediagruppen Swepress