Försäljningen av bensin uppgick i juli månad till cirka 373 500 kbm, en nedgång med ca 9 000 kbm eller ca 2 procent. Den ackumulerade försäljningen omfattade till och med 31 juli ca 2 223 100 kbm, en nedgång med ca 73 000 eller ca 3 procent.

Dieselförsäljningen i juli 2013 var ca 428 000 kbm, en uppgång med ca 11 800 kbm eller ca 3 procent. Ackumulerad dieselförsäljning uppgick till ca 3 107 600 kbm, en ökning med ca 115 300 kbm eller ca 4 procent.

Försäljningen av etanol sjönk under juli månad och var ca 19 000 kbm, en minskning med ca 6 000 kbm eller ca 24 procent. Ackumulerat uppgick etanolförsäljningen till och med juli ca 103 600 kbm, vilket är en nedgång med ca 34 600 eller ca 25 procent.