• Ju mer svängande rörelser, desto mer kraft återanvänder Cat 336 E Hybrid med hjälp av ackumulatorer.
  • – Den här maskinen skulle jag gärna fortsätta att köra, konstaterar Patrik Herrmann efter att han haft tillgång till demomaskinen ett par veckor.
  • Patrik Herrmann, grävmaskinist på Nordschakt AB, värdesätter hybridfunktionen, elspakarna och den större hytten.
  • I den nedre delen av displayen visas dels hur kraften från svängbromsen ackumuleras (längst till höger), dels hur den ackumulerade hydraulkraften återförs till systemet.
  • E-serien har rymmer många nyheter – i stort som smått. Sören Karlsson från Pon Equipment AB visar att luckorna har fått ett helt nytt utförande.
  • – Man vänjer sig snabbt vid den nya tekniken, berättar grävmaskinisten Patrik Herrmann för säljaren Mikael Björk från Pon Equipment AB.
  • I början av januari kom demomaskinen av Cat 336 E Hybrid till Borlänge. Här ses den tillsammans med grävmaskinisten Patrik Herrmann, lastmaskinsföraren Robert Johansson samt säljarna Sören Karlsson och Mikael Björk.
  • Cat 336 E Hybrid kom till Sverige i början av januari.

Minskad bränsleförbrukning med bibehållen produktivitet

Hybridgrävmaskin samlar kraft när den svänger

Ju mer svängande rörelser, desto mer kraft att återanvända. Det blir effekten med Caterpillar 336 E Hybrid – en bandgrävare i 40-tonsklassen. Med hjälp av en ackumulator samlar grävmaskinen kraft från svängbromsen och skickar sedan tillbaka kraften då maskinen ska svänga på nytt. Effekten på bränsleförbrukningen beror på typen av körning, men uppges kunna uppgå till 25 procent jämfört med vanliga 336 E.

Hybridmodellen introducerades på norska marknaden i juli 2013. Nu är turen kommen till Sverige. Pon Equipment AB levererade i början av januari den första kundmaskinen av 336 E Hybrid till Swerock och Peab. Ungefär samtidigt kom en demomaskin till Amsbergs bergtäkt utanför Borlänge. Nästa anhalt för demomaskinen blir Stockholm.

Efter de båda första veckorna i Borlänge hade ett tiotal kunder prövat maskinen. Sören Karlsson och Mikael Björk, som båda är säljare på Pon Equipment AB, tycker att kundernas reaktioner varit mycket positiva.

Produktionstester

– Demomaskinen används också till våra egna studier och produktionstester, berättar Mikael, som tycker det är extra kul att vinsterna inom bränsleekonomi och miljö kan göras med bibehållen prestanda och produktivitet.

Patrik Herrmann, grävmaskinist på Nordschakt AB, instämmer. Han jobbar i bergtäkten och har därför haft goda möjligheter att lära känna hybridgrävaren. Normalt matar han krossverket med hjälp av en Cat 330 D. I demomaskinen får han bekanta sig med E-modellens alla nyheter, plus hybridfunktionen.

– Den nya maskinen har elspakar. Det ger större känsla. Maskinen är betydligt snabbare att svänga. Detsamma gäller grävrörelserna. Jag har ännu inga exakta siffror på skillnaden i bränsleförbrukning, men upplever den som snålare, säger Patrik, som också värdesätter att hytten är större.

Patrik tycker att det gick snabbt att vänja sig vid den nya maskinen och han hade gärna fortsatt att köra den.

– Det blir lite sport att hitta en körteknik som maximerar nyttan av ackumulatorn, säger Patrik.

Informativ display

Under körningen sneglar han på displayen som visar hur kraften ackumuleras och sedan återförs.

– Det gäller att våga släppa spaken när svängningen ska bromsas. Maskinen tar hand om resten. Det blir en snabb men ändå mjuk inbromsning, som laddar ackumulatorn med ny kraft, säger han.

Displayen är densamma som visar viktig information om motor och system. Likaså visas bilden från backkameran.

Samverkande system

Anders Forsberg, produktchef för grävmaskiner på Pon Equipment AB, konstaterar att även den vanliga modellen av 336 E ligger långt framme i både prestanda och bränsleeffektivitet. Med hybridvarianten sänks bränsleförbrukningen ytterligare. Bakom detta ligger flera samverkande tekniska system:

Sänkt motorvarvtal, från 1 800 till 1 500 varv per minut, vilket också sänker ljudnivån.Ny och större hydraulpump.Elektronisk styrning av ventilpaket.Ackumulator.

– Startfasen av en svängrörelse kräver mycket kraft, så det betyder mycket att få hjälp av extra hydraulkraft från ackumulatorn, förklarar Anders Forsberg.

Ackumulatorn består av två kvävgasfyllda tankar. Här finns ett tydligt släktskap med dämparna som används på Cats större tipptruckar. Kraften ackumuleras genom att oljan pressas in i tankarna. Även i övrigt handlar det om väl beprövad teknik.

Snabb återbetalning

Priset för hybridgrävaren ligger cirka tio procent högre än för vanliga 336 E.

– Med 1 800 – 2 000 timmars körning per år återbetalas merkostnaden på två till tre år till följd av lägre bränsleförbrukning. Utfallet beror förstås på vilken typ av arbete som utförs. Ju mer svängande rörelser, desto större vinster.

Anders Forsberg berättar att även vanliga 336 E har många nyheter. Förutom att hytten är större har den större glasytor, vilket betyder ännu bättre siktförhållanden. Förarstolen har både värme och kyla. Luckorna är nu av samma slag används till bilar, med pressade stommar och limmade plåtar. Även vanliga 336 E har lägre bränsleförbrukning jämfört med sin föregångare.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress