Mindre utsläpp med nya virkesbilar

Om svenskt skogsbruk liksom det finska kunde köra virkesfordon på mellan 74 och 90 ton, skulle utsläppen av CO2 minska med 10-15 procent, det vill säga cirka 50 000 ton per år. Dessutom skulle antalet tunga transporter på våra vägar minska med hela 25 procent.

Det visar Skogforsks analys av skogsbrukets transporter av timmer, massaved och biobränsle i Sverige under ett år.

- Våra analyser visar också att skogsbruket är en betydligt större befraktare än vad Sveriges officiella statistik visar. Den underskattar skogsbrukets transportarbete med så mycket som 30 procent, säger Mikael Frisk, forskare på Skogforsk.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress