Detta förstärker MAN:s ledarposition: 82 procent av alla ett år gamla lastbilar hade överhuvudtaget inga fel, 78 procent 2012. Även när det gäller äldre bilar utan besiktningsanmärkningar hamnade MAN över snittet. Enligt TÜV rapporten beror detta på MAN:s väl beprövade teknik. Man säger att ”motorer, axlar, och chassi är solida och driftsäkra.”

För alla ålderskategorier sammantaget, klarar 65 procent av MAN-lastbilarna den årliga besiktningen utan anmärkningar. Det är ca 3,5 procent bättre än övriga lastbilsmärken.

95 procent av de ett år gamla MAN lastbilarna klarar den obligatoriska kontrollbesiktningen utan några anmärkningsvärda fel. Bland de fem år gamla lastbilarna är resultatet 82 procent. Även här uppvisar MAN ett bättre resultat än konkurrenterna.