• Waggeryd Cell var först av alla att köra flödesmätning i praktisk drift.

Mer rättvis betalning för fliset

Tre års erfarenhet av fuktighetsmätningen

Waggeryd Cell installerade en fuktmätare från Mantex för tre år sedan. – Vår flismottagning byggdes om och vi ville ha den mer automatiserad. Tidigare volym mätte vi hur mycket flis vi fick in men nu ville vi ha en mera rättvis och exakt metod för att säkerställa att våra leverantörer får en riktig och rättvis betalning för sin råvara, säger Julia Törnberg, miljösamordnare på företaget sedan 2008.

Det var alltså mycket för att mer specifikt få redan på fuktigheten i råvaran som systemet installerades.

– Annars vet man inte hur mycket vatten som finns i den flis som levereras. Därför började titta runt på olika alternativ.

Waggeryd Cell är ett av de första företag som valt den här lösningen.

I verkligheten

– När vi drog igång så var vi först. I varje fall för att använda den på det här viset. Många har den som ett labbinstrument.

Allt sker uppenbarligen ganska smidigt.

– Chauffören kommer hit med ett lass, hämtar två provaskar och tar prov på råvaran – dels på det som finns i bilen och dels på släpet. Han får ett kvitto på levererade rå-ton respektive torr ton när han kör här ifrån.

Fördelarna?

– En väldigt snabb och enkel metod. Den är inte tidskrävande, varken för oss eller chauffören.

Hur var det tidigare?

– Då fick varje chaufför vänta tills det kom personal. Tidigare kunde de bara komma under dagtid och kvällar. Nu klarar de sig själva och kör dygnet runt.

Ni mätte förstås fukthalten även tidigare?

– Ja, om vi ville ha den uppgiften. Då gjorde vi det i ugn, ett manuellt prov, och det tog ett dygn. Den tid det tog innan flisen hade torkat. Nu tar det en minut. Och vi vet vad vi får.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress