Clas-Göran Sandblom

Förslaget till nya regler om trängselskatt i Stockholm och Göteborg presenterades i februari. Särskild utredare var kammarrättslagman Raymond Grankvist.

”Utredningen föreslår att även utländska bilar omfattas av trängselskatt. Betalningen ska göras med stöd av transponder eller på internet”, föreslog han.

Men det betyder inte med automatik att skatt även ska tas ut av bilar från andra länder.

– Det finns ännu inget beslut. Regeringen måste först lägga fram ett förslag och sedan ska det behandlas i riksdagen. Nu är det finansdepartementet som har hand om den fortsatta hanteringen, säger han.

Politikerna ska säga sitt om vad, när och hur. Och om.

Många ska tycka

Halva året har snart gått och det kan bli knappt om tid. Ett lagförslag ska granskas av lagrådet och det brukar blötas och stötas några varv innan det är dags att läggas fram ett slutligt förslag för beslut i Sveriges parlament.

Betänkandet har skickats ut på remiss till 79 remissinstanser. Bland dem finns olika domstolar, JO, JK, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Datainspektionen, Transportstyrelsen, Skatteverket och många kommuner samt olika landsting.

Finns det några svårigheter att rent praktiskt ta ut den här skatten?

– För det första måste alla fordon gå att identifiera, så att man lätt kan se vilka som äger bilarna. Sedan kan det såklart innebära problem att driva in pengarna. För att nå ett heltäckande system måste man sätta upp bommar som inte går att komma förbi utan att först betala.

Normalt ska betalningen ske via transpondrar och i förskott via nätet.

– Ett sådant system byggs upp över hela Europa. Jag har svårt tänka mig att man ska kunna täcka in alla passager till hundra procent.

Ett frågetecken till

Eftersom det är en skatt så är det bara riksdagen som får besluta om beloppen.

– En fråga i utredningen var om beslutanderätten ska överföras till kommunerna. Det är inte heller klart. Allt beror på vad departementet vill och vad remissvaren säger.

I utredningen fanns 13 experter, exempelvis från Skatteverket och Trafikverket, och det finns flera andra förslag i denna.

Helena L. Johansson på regeringskansliet säger att departementet nu avvaktar alla remissvar som skulle vara inne senast 23 maj.

– Sedan är det den politiska ledningen som ska ta ställning om förslagen ska genomföras. Det finns ingen tidsplan för detta. Det tar den tid det tar beroende på vad som sker under den processen. Men trängselskatt och utländska fordon är en prioriterad fråga. Fast jag tror det skulle bli krångligt att bryta ut just den frågan från de andra.

Hon säger också att det senare också beror på hur snabbt man vill gå fram.

Det är alltså inte säkert att ett beslut kommer i år?

– Nej, men det kan bli så. Det är en öppen fråga.

Johan Lindström, tills nyligen ordförande för Sveriges Åkeriföretag:

– Sannolikt blir det ingen förändring i år. Det handlar inte så mycket om den politiska hanteringen utan hur det ska lösas praktiskt. Det är en fråga om att få tillgång till fordonsregistren i de olika länderna. Vissa av de här nationerna har det registret på papper.

Lindström anser att frågan hade kunnat lösas genom kontant betalning.

– Det måste finnas en lösning utan kameror. I London funkar det, genom ett bomsystem.

Osund konkurrens

Han är inställd på att den politiska processen kommer inte kommer att bli klar i år.

– Jag tror inte det finns någon som är emot idén att utländska fordon också ska betala men lagstiftningen kan dra ut på tiden.

Att utländska fordon slipper betala ser svensk åkerinäring som en orättvisa. Enligt den statistik som Å&T tagit del av så passerade 5 500 fordon över 3,5 ton varje dygn en enda station, den vid Kållered på E6 utanför Göteborg, år 2011.

Enligt Trafikverket var bara 13 procent utlandsregistrerade. Åkeriföretagens räkningar visar helt andra siffror. Men räknat på i snitt 13 kronor i avgift så har staten gått miste om 1,4 miljoner kronor de fem första månaderna – bara där.

Sen kan någon matematiker gärna ge sig på och räkna hur mycket trängselskatt från utländska tunga fordon som aldrig betalats de år som kamerorna funnits runt Stockholm.

Och i ytterligare många månader kommer utländska åkerier att kunna smita undan skatten.