Clas-Göran Sandblom

Varför Carina Håkansson fastnade för skogsnäringen när hon gick på gymnasiet i Skellefteå har hon inget direkt minne av. Hon har ingen ärftlig belastning.

– Jag var intresserad av naturvetenskap och fick höra om jägmästarutbildningen. Då tänkte jag ”herregud, detta är precis vad jag letat efter”. Jag hade hittat det som var rätt. Så körde jag på det.

Då var 14 av 60 elever tjejer. Det var rekord då. I dag är var tredje elev en tjej.

Skogsförvaltare

Carina Håkansson har ingen ärftlig belastning hemifrån men har skaffat en gedigen erfarenhet av skogen. Som informationschef, skogsförvaltare och i fem år som vd för Stora Enso Skog där hon var chef för 630 personer.

– Då som nu försörjde vi de svenska industrierna med virke, 20 miljoner kubikmeter. Det var mycket som skulle transporteras. Mycket logistik.

Efter fyra år som koncernchef för elhandelsbolaget Dalakraft, utan egen produktion, kände hon dragning till skogen igen.

– Jag längtade tillbaka till skogen. Det är där jag ”vuxit upp”. Jag har en stor del av min kompetens i den branschen. Kände att det skulle vara kul att använda min duglighet som ledare. När jag utbildade mig till jägmästare ville jag arbeta med skogen, med det som var levande. Jag har en passion för skogsprodukter.

Hur ser du på din nya uppgift?

– Det killar lite i magen. Jag är fascinerad av att vi har en sådan fantastisk råvara. Som drivs upp med solenergi. Som är förnyelsebar. Så gör vi produkter som kan återvinnas ett antal gånger. Skogsprodukter är bra för klimatet.

Carina Håkansson framhåller att det är en framtidsbransch.

– Just nu är det tufft med en svag konjunktur och kronkurs. Strukturförändringen av exempelvis en vikande marknad för tidningspapper är en utmaning. Framtiden för sågade varor tror jag stenhårt på. Kartongen går fortfarande bra. Planerna på bioraffinaderier börjar bli verklighet med några bruk som försöker utveckla nya produkter av vedråvara.

Oftast första tjejen

I styrelsen för Skogsindustrierna finns 17 män och två kvinnor.

– Det är ungefär som branschen ser ut. I styrelsen för Dalakraft sitter bara män. Om man jobbat i så många år med män så är man vad vid det. Det är ingen grej för mig. Däremot har jag i mina roller i Stora Enso Skog bidragit till att många kvinnor anställts.

Carina Håkansson har oftast varit första kvinnan i de positioner hon haft, förutom nu när hon efterträder Marie Arwidson som går i pension.

– Det började redan på Skogshögskolan då jag blev kårordförande, den första kvinnliga ordföranden i Skogshögsskolans typ hundraåriga historia. Och så har det varit sedan dess.

 

Faktaruta:

Namn: Carina Håkansson.

Yrke: Jägmästare och vd.

Ålder: 51.

Familj: Sambo Iwar Sjögren, 60, och två egna barn, Erik, 17 och Maria, 19.

Aktuell: Ny vd för Skogsägarna. Sedan fyra år vd på Dala Kraft. 2004–2009 vd på Stora Enso Skog.

Fritid: Skidåkning, på tur, slalom och längdskidåkning, två hundar och ena dotterns häst. Skogen.

Utmärkelse: Carina har fått Guldkvisten ur kungens hand.

Föreningen Skogens motivering:

”Att driva en affärsverksamhet är en svår konst. Att leda människor är svårare. Att få dem att växa till sin fulla potential är kanske den största utmaningen. I skogsbruket finns det dessutom en rad speciella utmaningar som en ledare på ett skogsföretag ska möta. Verksamheten är geografiskt utspridd, det råder en obalans mellan könen i sektorn, aktörer med mycket olika kunskap och bakgrund ska göra affärer, perspektiven går från kortsiktig vinst till långsiktig uthållighet och verksamheten ska i vardagen möta intresset från en global miljöopinion. Den som leder skogsverksamheten i ett stort skogsbolag möter alltså utmaningar i ledarskapet som inte vilken chef som helst stöter på.