Mässturné för lastbilsproffs

I september upprepar ett trettiotal leverantörer av lastbilspåbyggnader och fordonsutrustning det lyckade greppet från 2011 med Påbyggnad 2013 – fem orter får besök av en ambulerande mässa som bara vänder sig till proffs i transportbranschen.

– Påbyggnadens utformning har en avgörande betydelse för en lastbils funktionalitet och därmed för åkarens lönsamhet. Äntligen har vi fått en mässa som fokuserar enbart på de viktiga påbyggnaderna, berättar Torbjörn Eriksson, ordförande i Lastfordonsgruppen som arrangerar Påbyggnad 2013.

2011 var det premiär för konceptet som mottogs mycket väl av såväl besökare som utställare. Besökarna uppskattade framförallt närheten, som gjorde det enkelt att hålla sig uppdaterad utan att offra onödig tid på långväga stormässor med den trängsel dessa medför. Inför årets mässa har konceptet finslipats ytterligare, med fler besökta orter och en koncentration på södra och mellersta Sverige.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress