– Påbyggnadens utformning har en avgörande betydelse för en lastbils funktionalitet och därmed för åkarens lönsamhet. Äntligen har vi fått en mässa som fokuserar enbart på de viktiga påbyggnaderna, berättar Torbjörn Eriksson, ordförande i Lastfordonsgruppen som arrangerar Påbyggnad 2013.

2011 var det premiär för konceptet som mottogs mycket väl av såväl besökare som utställare. Besökarna uppskattade framförallt närheten, som gjorde det enkelt att hålla sig uppdaterad utan att offra onödig tid på långväga stormässor med den trängsel dessa medför. Inför årets mässa har konceptet finslipats ytterligare, med fler besökta orter och en koncentration på södra och mellersta Sverige.