Maskinexpo 2015 - Tiltrotatorer för grävsystem och styrning

Engcon, världsledande tillverkare av tiltrotatorer för grävmaskiner har nu tagit ett ytterligare steg in framtiden, genom att anpassa sina produkter för den senaste tekniken med grävsystem/maskinstyrning.

Engcons tiltrotatormodeller från EC209 och uppåt blir under sommaren 2015 möjliga att utrusta med ePS - engcon Positioning System vilket ger maximal kontroll på redskapets position. Detta ökar grävmaskinernas effektivitet och precision avsevärt.

ePS är optimerat för engcons smarta styrsystem DC2 där kablaget för grävsystemet integreras med kablaget för DC2 men är också ”öppet” vilket innebär att ePS går att montera på grävmaskiner med andra styrsystem.

- Vår strategi är att vi alltid strävar efter att göra vår produkter så ”öppna” som möjligt och därmed ger vi våra kunder stora valmöjligheter då de ska välja sina produkter berättar Roberth Jonsson, projektledare för utvecklingen av ePS.

Detta bekräftas ytterligare då Roberth Jonsson berättar att ePS är möjlig att montera på engcons alla tiltrotatorer, oavsett nya eller gamla generationen.

- Det är samma här, vi tvingar inte kunderna att välja någon speciell modell för att grävsystemet ska fungera, kunden kan välja vilken engcon-modell som helst fortsätter Roberth Jonsson.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress