Intresset från både utställare och publik visade att Elmia Wood var efterlängtad av många. Till allas glädje genomfördes Elmia Wood i bästa svenska mässväder.

Mässan bjöd på nyheter i stort som smått. Nya maskinkoncept, men också massor av uppgraderingar och utveckling av system och detaljer. För den som ska förnya sin maskinpark gav mässan utmärkta möjligheter att ta del av allt som leverantörerna erbjuder.

Internationell tungviktare

En stor del av besökarna kom förstås från Sverige, men också övriga Norden och resten av världen var väl representerad. Elmia Wood har ännu en gång befäst sin ställning som internationell skogsmässa. Det var samtidigt en mässa som visade att många svenska företag ligger i absoluta framkanten av maskinutveckling.

Drönarteknik

På mässan visades flera exempel på så kallad drönarteknik, som gör det möjligt att fotografera områden med hjälp av fjärrstyrda flygplan eller helikopterliknande konstruktioner. Applikationerna utvecklas ständigt och används bland annat i täktverksamhet och vid deponier. Nu gör tekniken sitt intåg även i skogsbruket.

Sexbent robot

En försmak av framtiden gav en gående maskin. Liknande koncept har visats tidigare, men nu har tekniken tagit nya kliv framåt. Hexapod Walking Machine, The Mantis, är en sexbent robot. Den är 2,8 meter hög, fem meter lång och väger 1 900 kg. Roboten kan styras både från cockpit och utifrån via fjärrkontroll. Designern Matt Denton siktar på en framtid för The Mantis i skogsarbete.

Kranspetsstyrning

John Deere visade världens första skotare med kranspetsstyrning. Systemet ger möjligheter att med datorns hjälp peka hur kranspetsen ska röra sig. Således är det datorn som räknar ut och styr vilka hydraulventiler och cylindrar som ska arbeta istället för att spaka manuellt. Under ett halvårs tid har två skotare med IBC-systemet, Intelligent boom control, testkörts i Sverige. Testerna har fallit mycket väl ut och IBC-systemet med kranspetsutrustning väntas nu bli ett mycket viktigt arbetsredskap och hjälpmedel i skogsarbetet.

Tekniken ska göra det möjligt att köra fler kubikmeter i timmen, vilket sänker drivningskostnaden från skog till väg. En annan fördel är att nya skotarförare snabbare kommer upp i kapacitet.

Spektakulär publikmagnet

Den enskilt största nyheten ansågs av många besökare vara skördaren Scorpion från Ponsse. Med tre ramar och dubbla midjor tar sig åttahjuliga Scorpion fram smidigt. Skördaren har en mittplacerad hytt integrerad med kranfästet. Ett sinnrikt system för nivellering håller hytten i rätt position även i besvärlig terräng. Eftersom föraren är placerad mitt i hyttens vändcirkel slipper föraren känslan av att sitta i en karusell. Hytten är även utvecklad för att ge maximal sikt åt alla håll. Scorpion har även ett patenterat stabiliseringssystemet, som känner av kranens riktning och läge och pressar den bakre ramen i arbetsriktningen.

Minskat marktryck

Många maskintillverkare visade sina insatser för att minska marktrycket. Det gäller Ponsse Scorpion, men också många andra. Rottnes åttahjuliga storskördare H21D Prototyp är byggd för att vara extra skonsam mot underlaget. Ett annat exempel är skotarkonceptet ELGP från EcoLog, som har ett jämt fördelat marktryck såväl olastad som lastad. Det är resultatet av att de tyngsta komponenterna – motor och kran – är monterade i var sin ända av skotaren.

Stort och smått

Mellan alla större nyheter bjöd mässan åtskilliga exempel på hur maskiner vidareutvecklas och uppgraderas för att förbättra främst bränsleeffektivitet, produktivitet och ergonomi. Mässan visade att styrsystemen blir alltmer sofistikerade och öppnar nya möjligheter. Samtidigt märks en motreaktion, där vissa tillverkare profilerar sig med att bygga med något enklare teknik för att minska känsligheten och inslaget av elektronik. Således blev Elmia Wood en mässa med maskiner, utrustning och system för alla, oavsett storlek, intresse och inriktning.

Internationella Elmia Wood genomförs nästa gång den 7-10 juni 2017. Halvvägs dit är det dags för SkogsElmia, som hålls den 4-6 juni 2015.