Konferenser om transportsäkerhet har avlöst varandra i år. En stor sådan hölls i Falkenberg i januari. Nästa hölls i Gränna i slutet av augusti. Och i oktober är det dags i Örebro.

Föreläsare är oftast desamma. Alla är rörande överens om att något måste göras.

– Det händer ingenting. Mycket snack och lite verkstad, säger Tomas Bagge.

Ingen verkstad alls om sanningen ska fram.

Bagge är vd för Datachassi, larmtillverkare. Företagets produkter skulle kunna vara ett vapen stoppa stöldattacker mot transporter. Det är han och hans företag som bjöd in till träffen i Gränna.

– Senaste halvåret har vi marknadsfört våra produkter väldigt intensivt. Kommentarerna är att vi är rätt ute och att något måste göras. Det tycker varuägare, speditörer, åkare, myndigheterna och branschens företrädare i stort.

Där är det stopp.

– Ingen tar steget och verkligen köper något för att skydda sig. Vårt eller andra system. Ingen gör något.

”Ställ krav”

Rapporterna om att ekonomin är på väg att vända gör honom ändå i viss mån optimistisk.

– Vi måste spotta på stenen en gång till, främst för att få igång en bättre dialog. Försäkringsbolagen och myndigheterna måste ställa krav på att det ska finnas mer personal vid transporter av högvärdesgods så att bilen kan rulla utan att behöva stå still. Eller så måste fordonen utrustas med teknisk utrustning som skydd.

Ett tredje alternativ enligt Bagge är att parkera på inhägnat område.

– Men det är inte heller någon garanti för att undgå stölder utmed vägarna.

Tomas Bagge ser helst att de här risktransporterna regleras på samma sätt som ADR-transporter. Helst frivilligt.

– Jag är inte för lagstiftning men ibland måste människan styras.

ADR-transporter får bara utföras på vissa leder och fordonen får bara stanna för natten på vissa platser.

– Man skulle kunna göra samma sak med transporter av högvärdesgods. Kör du gods av ett visst värde så är det den eller den åtgärden som ska vidtas. Till slut blir det fråga om eskort.

Bagge tror inte på stora konferenser i det här sammanhanget.

– Det ska inte vara 200 personer som lyssnar, tycker till och glömmer allt på vägen hem.

Han bjöd in Mikael Nilsson, Sveriges Åkeriföretags vd, folk från Securitas, försäkringsbolagen, polisen och säkerhetsfolk. Med Per-Arne Nilsson som moderator.

– Det måste hända något när larmet går. Tyvärr har polisen inte prioriterat utryckningar vid inbrott i lastbilar. Här har vi folk som har anknytning till problemet och som vill lösa det.

Tomas Bagge presenterade en bild över hur en sådan prioritering skulle se ut. Godsets värde, godsets exponering under transporten och möjligheten att avsätta godset på den öppna marknaden ska avgöra säkerhetsbedömningen.

Nya ögon

För Mikael Nilsson, Sveriges Åkeriföretag, var frågan ny:

– Alla förslag som gör att man med enkla medel kan öka säkerheten är bra. Sedan får man titta på praktiska lösningar. Det är ett nytt sätt att belysa problemen, absolut.

Blir det krångligare med ett sådant upplägg?

– Säkert, men det är viktigt eftersom det ska göra det svårare att komma åt godset. Visst är det så. Vi kan inte tro att vi kan leva i ett öppet samhälle och göra detta öppet för buset. En sida av saken är att det kanske blir krångligare, en annan är att vi får transporter som kommer fram i tid i det skicket man vill.

Kriminalitet mot åkare och transportnäringen har ökat kraftigt.

– Avsändare och mottagare skyddar sina lager bättre. Varorna exponeras under resans gång. Den organiserade brottsligheten insåg för länge sedan att det är enkelt att komma över stora värden.

Tidigare Saab-chefen Jan-Åke Jonsson, är styrelseordförande i Datachassi:

– Jag är medlem i Västkustens Affärsänglar och har investerat i bolaget. Produkterna är färdighutvecklade men det är en omogen marknad. Det är frustrerande. Behovet finns, det behövs några som går i täten, att stölderna är ett problem som måste bekämpas, och därför köper larmen.

Ett initiativ som sannolikt skulle ge ringar på vattnet.

Vilka bör gå i bräschen?

– Kan man få de stora åkerierna att gå i täten så får det säkert en positiv effekt. Försäkringsbolag, slutkunder som borde vara intresserade av att godset kommer fram borde ta ett rejält kliv framåt. Det gäller att få fart på marknaden, för ett litet företag kan det vara frustrerande.

Jonsson tror att åkerier som är ledstjärnor för andra skulle få proppen att släppa.

– Försäkringsbolag och slutkunder borde vara intresserade av att godset kommer fram som det ska.

Ett förslag som väcktes under diskussionerna var att larm ska finnas föruthyrning exempelvis vid färjelägena. Till en kostnad av några tior per dag. Den debatten mynnade ut i samma fråga: Vem ska betala..?