Mark- och beläggningsavtal till BDX

BDX har erhållit ramavtal för mark- och beläggningsarbeten för Piteå Kommun. Avtalet sträcker sig på två år med option på ytterligare 2 år med start första maj 2016.

Ramavtalet innebär att BDX kommer att rekrytera medarbetare till ett antal tjänster för uppdraget.

– Vi är glada och stolta att vi fått uppdraget att utföra mark- & beläggningsarbeten inom ramavtalet åt Piteå Kommun. Avtalet är ett strategiskt steg för oss och ett viktigt uppdrag för BDX som både stärker den redan befintliga verksamheten i Piteå samt ger oss möjligheten till vidareutveckling inom nya områden och geografier, säger Peter Lindqvist, projektchef Division Anläggning.

Uppdraget består i huvudsak av mark-, gatu- och VA-och beläggningsarbeten i form av nyläggning, underhåll och reparationsbeläggningar. Det kommunala vägnätet omfattar ca 395 km gator samt gång- och cykelvägar inom planlagt område i tätorterna. Starten sker den första maj 2016.

– Vi ser fram emot ett nära samarbete med beställaren Piteå Kommun, där vi under kommande år tillsammans ska bidra till en förbättring och utveckling av kommunens vägnät, säger projektchef Peter Lindqvist.

Tidningar inom mediagruppen Swepress