Mark- och beläggningsavtal till BDX

BDX har erhållit ramavtal för mark- och beläggningsarbeten för Piteå Kommun. Avtalet sträcker sig på två år med option på ytterligare 2 år med start första maj 2016.

Ramavtalet innebär att BDX kommer att rekrytera medarbetare till ett antal tjänster för uppdraget.

– Vi är glada och stolta att vi fått uppdraget att utföra mark- & beläggningsarbeten inom ramavtalet åt Piteå Kommun. Avtalet är ett strategiskt steg för oss och ett viktigt uppdrag för BDX som både stärker den redan befintliga verksamheten i Piteå samt ger oss möjligheten till vidareutveckling inom nya områden och geografier, säger Peter Lindqvist, projektchef Division Anläggning.

Uppdraget består i huvudsak av mark-, gatu- och VA-och beläggningsarbeten i form av nyläggning, underhåll och reparationsbeläggningar. Det kommunala vägnätet omfattar ca 395 km gator samt gång- och cykelvägar inom planlagt område i tätorterna. Starten sker den första maj 2016.

– Vi ser fram emot ett nära samarbete med beställaren Piteå Kommun, där vi under kommande år tillsammans ska bidra till en förbättring och utveckling av kommunens vägnät, säger projektchef Peter Lindqvist.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress