Mångsidig redskapsbärare

GreenTec HXF 2302 är en mångsidig redskapsbärare med utfällbar arm där många olika redskap enkelt kan monteras med hjälp av mekaniska och hydrauliska snabbfästen.

Maskinen kundanpassas med olika typer av redskapsfästen för att kunna passa till alla sorters lastbärare. Växling mellan transport och arbetsläge på maskinen sker mekaniskt. I arbetsläge skyddas maskinen, redskapet och bäraren av en påkörningssäkring med ackumulatortank.

Arbetshydrauliken kräver endast 25 liter för att köra de olika redskapen och kräver en tryck-, retur- och läckledning. Motvikter är monterade för att balansera upp maskinen och redskapet under arbete. Räckvidden är ca 1,8 m från bärarens centrum.

Mekanisk klippvinkeljustering är standard och kan utrustas extra med hydraulisk klippvinkeljustering.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress