-Vi har en väldigt bra orderingång, inte bara i Sverige utan rent allmänt. Övergången till Euro 6 är förstås en del av förklaringen, men jag tycker att det allmänt är mer optimism. Det har blivit väldigt tyst om finanskriserna i Europa, och vi är optimistiska och tror att 2014 blir ett bra år. Det finns ett underliggande behov av att köpa nya fordon, oavsett Euro 6, säger Thomas Bergenklev, sälj- och marknadschef på VBG Group Truck Equipment, internationell leverantör av kopplingsutrustning till lastbilar med tunga släp och med mer än 50 procent av världsmarknaden.

Euro 6 ger lastbilsbranschen och påbyggarna en stadig fart.

<->-Vi har ett väldigt gynnsamt läge just nu med en förhållandevis lång orderstock, delvis på grund av de nya miljöreglerna. En del åkare passar på att köpa Euro 5-motorer för att slippa köpa de dyrare Euro 6-motorerna, säger Niclas Nilsson, vd på OP Höglunds i Säffle, som tillverkar påbyggnader för transporter inom skogsnäringen.