Levererar väg tio veckor tidigare

NCC levererade ett av Sveriges största anläggningsprojekt, riksväg 50 mellan Mjölby och Motala, tio veckor före utsatt tid och till en lägre kostnad än beräknat. Bilisterna kan nu ta hela vägen i bruk i samband med att kungen invigde vägen den 9 oktober.

Den 2 oktober genomfördes trafiköppningsbesiktning för huvudvägen och slutbesiktning för övriga delar med mycket gott resultat.

– Det innebar att hela vägen inklusive högbron kunde öppnas för trafik i samband med invigningen, säger Thomas Lidberg, chef för NCC Infra.

Projektet har bjudit på många tekniska utmaningar, stränga vintrar och ”regnperioder”. Thomas Lidberg är nöjd med hur NCC och Trafikverket tillsammans hanterat projektet under resans gång och säger:

– På en tuff marknad har vi på totalentreprenad genomfört ett av de största anläggningsprojekten i Sverige med ett fantastiskt bra resultat.

Under byggtiden har NCC hanterat ett antal olika utmaningar, till exempel vad gäller grundvattnet som både lett till miljödomar och ändringar av nya detaljplaner.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress