Lastbilarna kan minska utsläppen

Lastbilarnas andel av trafikens klimatpåverkan har ökat kraftigt. Kalmar läns 2 100 tunga lastbilar skulle kunna minska sina klimatutsläpp med upp till 108 000 ton, eller 87 procent, genom att köra på biodrivmedlet ED95 i stället för diesel, visar nya beräkningar från etanolföretaget SEKAB.

– Regeringen har framgångsrikt minskat personbilarnas klimatpåverkan, men ignorerat lastbilarnas utsläpp. Nu måste också lastbilsflottan bli avsevärt effektivare och ställa om till etanol och andra förnybara drivmedel, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB.

Sedan 1990 har utsläppen från personbilarna minskat med 16 procent, medan utsläppen från lastbilarna ökat med 52 procent. Det framgår av statistik från Trafikverket. Regeringens mål att fordonsflottan ska vara oberoende av fossila drivmedel år 2030 ter sig ouppnåelig om det inte sker en drastisk förändring för godstransporterna.

– Åtta av tio riksdagskandidater vill enligt en ny undersökning införa en miljölastbilspremie likt den befintliga miljöbilspremien. Det är en åtgärd som direkt skulle öka användningen av förnybara drivmedel. Dessutom krävs politiska beslut som skapar förutsättningar för industrin att snabbt öka produktionen av etanolen med allra bäst klimatprestanda, säger Lena Nordgren.

  • MässtidningarTidningar inom mediagruppen Swepress