• Renault Kangoo X-Track klarar betydligt mer krävande terräng än nuvarande modeller, och även jämfört med nya Kangoo Extended Grip. Det finns ännu inga prisuppgifter klara för redovisning.
  • Renault Trafic X-Track kommer att finans tillgängligt från och med september i år. Det är ett system där drivande axel utrustas med en differential med förbättrade greppegenskaper.
  • Karin Karlsson, PR Manager Renault Nordic AB, uppger att det finns en efterfrågan på Renault transportbilar med bättre grepp för mer krävande arbetsuppgifter.

Kunderna allt mer nogräknade

Viktigt val mellan kostnad och framkomlighet

"Viktigt med initierad hjälp"

Det vimlar av begrepp inom fordonsbranschen i synnerhet – och när det gäller transport- och lätta lastbilar i synnerhet. Dessa begrepp syftar i de flesta fall till att serva användaren och kunden med all tänkbar hjälp vad avser service, val av utrustning, driftsekonomi och allmän support. När det gäller Renault så går detta koncept under benämningen Pro+. Och det är ingen dum idé alls, tvärtom faktiskt.

Eftersom transportbilsbranschen i princip alltid vänder sig till den professionella yrkeskåren och väldigt ofta till mindre företag, eller rentav enmansföretag – är det än viktigare att samla ihop hela bilköpet till ett stort paket där allt ingår.

Hantverkaren eller småföretagaren ska endast behöva bekymra sig över månadskostnaden på sitt arbetsredskap, samt att sköta sitt jobb så bra som möjligt. När Renault lanserade sitt koncept Pro+ så kan det ses som ett vägval.

Att para ihop

Ett val mellan att antingen ha en rad specifika färdiga bilar väntande på rad för olika yrkesgrupper och önskemål – eller också en ökad samarbetsgrad mellan Renault och kunden, för att före köpet, vid köpet och definitivt efter köpet kunna ge bästa tänkbara förutsättningar för användaren.

Renault valde således det senare och pekar nu bland annat på dedikerad personal med stor kunskap att para ihop modeller, utrustning och servicepaket med yrkeskår. Det poängterades vikten av att kunna ge snabba besked, oftast prisförslag inom 48 timmar på såväl bil, utrustning, som vid enskilda servicetillfällen, alternativt vid reparationer, en personlig kontaktman på verkstaden, generösa öppettider för företagskunder, samt en fullgod lånebil om reparationen drar ut på tiden.

Skräddarsyr

– Vi vill ge våra kunder en så värdefull och kunnig hjälp under hela avtalsperioden, att de ska kunna koncentrera sig på sin egen verksamhet istället.

Den som säger så är Karin Karlsson, PR Manager Renault Nordic AB. Hon poängterar att det finns stora fördelar att hämta, såväl när det gäller finansiering, service- och driftskostnader, som när det gäller att skräddarsy fordonet för att fungera så bra som möjligt "på jobbet".

Det är i viss mån förvånande att allt fler personbilar utrustas med fyrhjulsdrift, medan transportbilarna inte gör det. Ett skäl kan naturligtvis vara att utvecklingskostnaden av fordonen måste slås ut på på färre enheter, än vad som är fallet på personbilssidan.

Väl beprövat

Det blir i vissa fall ett ansenligt påslag för fyrhjulsdriften, för den som så önskar. De prispåslag som det talades om för Renault Master 4x4 var mellan 2 000 och 3 000 euro, vilket är mycket konkurrenskraftigt. Men då ska vi veta att det handlar om påslag i Frankrike.

Det råder nämligen ingen tvekan om att fyrhjulsdriften påfallande ofta är värt varje krona. Och allra mest värdefullt vid de tillfällen oturen är i högform.

Det kan därför vara en riktigt strategi, som nu Renault använder sig av, nämligen att överlåta tekniken åt en extern specialist. på det sättet blir det trots en liten serie, alltid främste tekniken, och en väl bedrövad produkt.

Just de olika nya greppvänliga alternativ som ni kan läsa om här intill, från Renault, är sådana produkter som de dedikerade säljarna inom ramen för Pro+ säkert gärna talar mycket om. Ett råd till "båda sidor", är att titta till såväl säkerhet som framkomlighet - och noga överväga möjligheterna.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress