Särskilt märks fenomenet inom påbyggnadsindustrin. Här gäller det att försöka hitta lösningar som är så starka och mångsidiga som det bara går. Samtidigt som lösningarna ska vara lätta. Varje gram multiplicerat med antal dagar som de ska användas, gånger x antal turer varje dag, gånger antal kilo som kan lastas varje gång, gånger antal kronor som lasten genererar, blir x antal svenska kronor.

Antalet är således okänt, men att det blir många sköna slantar råder inget tvivel om.

När Åkeri & Transport hamnar på en minimässa för påbyggare arrangerad av Renault hos SkandiaTransport i Göteborg, som ju i mångt och mycket sköter om monteringen av alla dessa speciallösningar på importerade transportbilar, så är det därför högst naturligt att det mesta handlar om vikten.

Det är ett ständigt jagande. Det är ett ständigt sneglande på konkurrenterna, ibland med ett överlägset leende, ibland med fruktan i luften. Ibland hävdas idéstöld, ibland förekommer stämningar. Men den som givit sig in i den här leken får den här leken tåla.

Och lite orättvist är det kanske att säga att allt bara handlar om vikt. Här flödar det av briljanta idéer, alla tänkta att göra livet för hantverkare, färdtjänstchaufförer, utryckningspersonal osv, enklare.

Modulsystem

Företaget Modul-System har lyckats synnerligen väl i sina intentioner att göra arbetslivet lättare för sina kunder. Och utvecklingen med rasande vikt är kvick. Fram till år 2005 tillverkade Modul-System sina skåpinredningar, som hyllor, lådor och verktygstavlor, i vad vi idag kallar vanligt svartstål. Detta år tog högfasthetsstålet över och vikten på ett ordinärt hyllsystem av standardutförande minskade i ett slag från 73 till 53 kilo. Imponerande siffror, men inte nog.

-Nu går vi över till något vi kallar ultrahögfaststål och med den förändringen minskar vikten på samma skåpslösning till 33 kilo, förklarar regionsäljaren Magnus Lindström på Modul-System HH AB, och detta är något som vi anser oss vara bäst i branschen med.

När det gäller företaget Modul-System så har säljarna den föga avundsvärda uppgiften att försöka sälja nya produkter, som är förvillande lika de gamla produkterna.

-Men det skiljer verkligen, det kan jag garantera, och genom att låta kunderna jämföra de nya och gamla produkterna, är det ingen som tvekar längre. Då är det inget problem att ”tala sig varm” för nyheterna, fyller Johan Backström regionsäljare i.

Det gäller att jaga kilo utan att för den skull tumma på hållbarheten och produktdimensioner.

-Det betyder ju även en hel del att förändringen är bra för miljön, såväl när det gäller materialåtgång, som att det är återvinningsbart. Det sker således inte på bekostnad av någon hållfasthet. Det är faktiskt tvärt om – vårt nya material gör att inredningen viktmässigt klarar en jämförelse till och med med aluminium. Men med mycket bättre hållfasthet än lättmetallen.

Stålet har tagits fram i samarbete med SSAB och all utveckling sker vid huvudanläggningen i småländska Mullsjö. De flesta av nyheterna är patentskyddade.

-Vi har stor framgång med våra produkter från modul-System och så mycket som 90 procent av tillverkningen går på export. Vi finns för närvarande i ett 50-tal länder, säger Johan Backström.

Det är mest olika former av skåpbilar och transportfordon som inreds med hjälp av färdigställda modulsystem som passas in, för att bäst kunna ta tillvara på varje millimeter. Men även containers inreds, liksom olika arbetsstationer på företag.

Loyds

Norska Loyds Industri AS presenterar en speciell kampanj som riktar sig mot Renaultägare, kallad Limité ++. Det handlar om en specialisering med inklädnad av lastrumsväggen, förvaringsutrymmen, liksom olika former av belysning.

-Det handlar egentligen om ett färdigt paket, säger marknadschefen Eirik Lier till Åkeri & Transport. Tanken är dels att göra arbetet enklare för den som använder bilen, men våra lösningar gör också att det går att hantera olika former av gods på ett smartare sätt.

Exempelvis finns det en speciell komfortvägg med en lucka som gör att långt gods kan transporteras. Själva komfortväggen i sig är utformad så att det skapas åtta centimeter större utrymme på längden för föraren. Något som uppskattas framför allt av storvuxna användare.

Loyds levererar sina produkter till hela Europa och cirka hälften av tillverkningen exporteras utanför Norges gränser.

U-Lift

Företaget U-Lift AB sysslar också med en verksamhet som livet lite enklare för mängder av människor. Det är vanligt förekommande med utvändiga lyftanordningar på fordon i Sverige. Detta delvis beroende på att det är vanligt förekommande med tunga elstolar och andra typer av större rullstolar.

Lyftarna och ramperna är hydrauliska och tillverkas i småländska Backaryd. En stor del av försäljningen går på export och för att ytterligare förstärka verksamheten på kontinenten har företaget försäljningskontor i Hamburg.

- Personlyftarna används också i mer allmänna kommunikationslösningar, som på bussar och tåg privata transportbilar. Vi har möjlighet att leverera ramper med en bredd på upp till 1 900 millimeter.

Produkterna är i de flesta fall varmgalvade och försedda med ett skyddande plastlager så att de ska hålla sig snygga i regn och rusk i många år.

-En utmaning är att klara de allt högre vikter som en fullutrustad elstol kan innebära, säger Tommy Pettersson, försäljningschef Buss och lastprodukter på U-Lift Nordic Vehicle. Lyftkapaciteten på våra produkter är upp till 500 kilo. Det är ju så att lyften ska klara inte bara stolen, utan även den som sitter i stolen, samt den som står bredvid.

Lyftplattan som används vid denna typen av lastningar är försedda med ett avrullningsstopp längst ut på spetsen som är tio centimeter högt. Handhavandet är enkelt, bara en knapp för att sänka plattan. Och när det gäller lyftning så ställer sig lyftplattan automatiskt i horisontalläge, oavsett om bilen är placerad i ”våg” eller inte.

Lastlyftar, som främst används till gods kan beställas med upp till 1 850 mm längd, att jämföra med standardplattan som är 600 x 900 mm. Om bilen som den är monterad på är personbilsregistrerad så säger reglerna att lutningen får vara högst 15 procent.

U-Lift producerar och marknadsför även olika typer av luftfjädringar. De kompressorer som används till luftfjädringen har produktutvecklats och är numera dimensionerade för att hålla minst ett års kontinuerligt användande, beräknat på daglig sänkning av chassiet i anslutning till ramper. Livslängden kan ytterligare förlängas med ytterligare ett år genom att elektronik används för att säkerställa att bara exakt så mycket luft som krävs släpps ut varje gång bilen sänks.

Eberspächer

Eberspächer spred såväl värme som kyla från sin monter på minimässan i Göteborg. Företagets representant Curt Röstberg hade såväl hårdvara som mjukvara att visa upp. Hårdvara i form av produktutvecklade värmare bland annat i Hydronicserien. Det är en vattenvärmare som kopplas in bilens eget vattensystem i motorn och värmer vattnet till dryga 80 grader. Bilens egen värmesystem används för att sprida värmen och det inkluderar även bilens fläkt.

-Visst det drar ju ström, men vi brukar säga att det går bra att köra den lika länge som man dess för innan kört bilen, förklarar Röstberg. Produktutvecklingen har skett på så sätt att själva aggregaten ständigt blir mindre och därför bättre lämpade till de ofta mycket trånga motorutrymmena i moderna bilar.

I övrigt så sker en hel del utveckling på mjukvarusidan. De allra flesta vill idag komplettera sina värmare med så kallade Telefonstart. Istället, eller som komplement till ett ti dur, laddas en app ner till mobiltelefonen och därefter skötes allt via mobilen.

-Mycket praktiskt när en hantverkare oftast inte kan se innan hur lång tid ett arbete tar, eller ett möte. Bara att ringa upp bilen och sätta igång värmaren en stund innan. Det är bra både för den personliga hälsan, för bilen och för miljön.

Samtliga Eberspächers värmare kan väljas för drift med bensin, diesel, eller någon form av miljödiesel och E85. Elektronikutvecklingen är snabb och alla Eberspächers värmare kan i efterhand förses med Telefonstart. Dessutom har priset för den här tekniken gått ner, och faktiskt halverats på bara några år. Nu kostar en fullständig installation knappa 4 000 kronor.

-Produktpaletten omfattar värmare från två till över 30 kW och vi såväl originalmonterar från fabrik som erbjuder eftermonterade värmare. Det är också väldigt vanligt att montering sker ”i hamn”, som här på SkandiaTransport. Det sker en ständig utveckling på manövreringssidan, såväl vad gäller produkterna, som exempelvis när det gäller konsoler, slangar, avgassystem osv, avslutar Curt Röstberg.

För hantverkare är en parkeringsvärmare utmärkt eftersom han då kan välja att jobba i en varm bil, som en så kallad rullande verkstad, samt har möjlighet att lasta med färger och oljor som inte får frysa.

Autokaross i Floby

Autokaross i Floby AB tillverkar olika hjälpmedel och påbyggnader för transportbilar i olika storlekar. En viktig produkt är den nya typen av skåp som verkligen innebär en viktbesparing för användare. Uppbyggnaden av väggar och tak, och även luckor, sker med en helt ny teknik, en termoplastkonstruktion som gör att styrkan ökar samtidigt som vikten går ner. Materialet har en mycket hög slitstyrka och motstånd mot slag – vilket bevisas av säljarna genom att hammarslag inte ens lämnar märken efter sig.

- Vi lanserade den här typen av skåp 2011 och det harblivit en succé, säger Per Andersson på Floby. Det välvda taket gör att såväl vattenavrinningen blir bättre, som att luftmotståndet minskar. Det gör även i sin tur att risken för lossnande isflak minskar markant.

De nya skåpen monteras underreda i lättbyggnadsteknik. Med formade profiler i höghållfasthets- och korrosionsbeständig aluzinkplåt. Termoplasten har även en oväntad fördel, gentemot tidigare material, det är i viss mån genomskinligt vilket medför att uteljuset även gör utrymmet inne i skåpet ljusare dagtid. Men det går givetvis att komplettera alla skåp med belysningar, med timer och annat, liksom med förankringsskenor, utvändiga aluminiumprofiler, luftväxlingsventiler, samt olika typer av luckor.

-När det gäller isolerade skåp så är designen baserad på lättbyggnadstekniken, berättar Per Andersson, för maximal hållfasthet och lastförmåga. Dock är tak, väggar och luckor konstruerade med en sandwichkonstruktion med inbyggt neonfritt kärnmaterial.

De mycket imponerande hållfasthetsegenskaperna, där bland annat repning av skåpen försvåras, gör att de är mycket populära inte minst hos uthyrningsföretag.

Per Andersson berättar att Autokaross i Floby tittar på nya lösningar när det gäller bränslebesparande åtgärder, som exempelvis spoilers eller bakända i form av boottail.

- Tester på en Volkswagen Transporter visar att det kan gå att göra bränslebesparing på upp till 0,15 liter per mil med endast dessa åtgärder. Men testerna fortsätter.

Sortimo

Tyska Sortimo är marknadsledande på skåpinredningar av olika slag. Det började med en blå väska för 40 år sedan, en väska som smart utformad gjorde att det gick att få med sig material på ett enklare sätt. Numera levererar Sortimo olika typer av inredningar till alla transportbilstillverkare i Europa. Och målsättningen har hela tiden varit att utnyttja det begränsade lastutrymmet på ett så ändamålsenligt och fiffigt sätt som möjligt. På köpet har ordnings- och säkerhetskoncepten involverats.

Företaget har 700 anställda och numera är hela världen arbetsfält.

-Vi erbjuder ett modulsystem som gör att utrymmena som inte utnyttjas i bilarna minimeras. Det går att bygga ihop lösningar som passar i det närmaste perfekta, men ändå med utgångspunkt från färdiga modulmått, säger regionansvarige Erik Ekfelt, på Sortimo AB. Inredningar består av olika typer av aluminium och kompositmaterial och har mycket bra hållfasthetsegenskaper, såväl som viktförhållande.

Det kryllar av smarta lösningar som horisontalgående hissluckor istället för lådor på golvet så att bilens golvutrymme kan utnyttjas för gods och materiel. Som rörlådor i uppkant av hyllsystemen.

-En annan smart sak är exempelvis att Sortimos inredning är anpassade till Boschs lådsystem för elverktyg, det så kallade L-Boxx. Bara för hantverkaren att klicka fast lådorna utan några som helst adapters, eller annat, fyller regionansvarige Niklas Meander i. Många hantverkare ser ett mervärde i ett redan smart bilinredningssystem.

Hiab

Christer Brandt på Hiab Scandinavia visade ett mycket användbart hjälpmedel för många hantverkare och mindre företag – nämligen en lastbilskran för mindre lastbilar.

-Det är en Hiab 013T med en kapacitet på 1,2 tonmeter och det är en mycket vanlig kran i segmentet, berättar Brandt. Den är något tyngre än vår minsta lastbilskran Hiab 008 men å andra sidan har den en kraft som gör att föraren mycket sällan tvingas vänta på en gaffeltruck för att få en sin last.

Kostnaden för en kran av det här slaget är 160 000 kronor och nyckelfärdigt, monterat och med belysning och annat hamnar prislappen på 193 000 kronor.

-Dessutom är det så, säger Christer Brandt, att livslängden på en kran i många fall sträcker sig längre än själva bilen, varför många väljer att flytta med sig kranen när det är dags att byta lastbil. Våra produkter är inte de allra billigaste på marknaden, men när det gäller livslängd samt att uppfylla det hårda regelverket vad gäller säkerhetsmarginaler och annat, så menar jag att vi är ledande.

Hiabs kranar jobbar med elhydraulik som grund och även om det finns flera mycket små kranar i sortimentet så kan det sägas att kranalternativet börjar bli aktuellt för bilar från 2,8 och uppåt. Kranen i sig väger 145 kilo och komplett med ram och stödben blir det en extra vikt på 295 kilo.