• – Med rätt skötsel blir krossarna gamla. Samtidigt är det viktigt att ta del av ny teknik, säger Fredrik Andersson.
 • Markus Norell, maskinförare och krossmaskinist, byter såll på ett av krossverken.
 • – Det är nog fördel att vara lite tävlingsinriktad, konstaterar Fredrik Andersson.
 • Fredrik Andersson beskriver krossproduktionen som en processindustri i miniatyr.
 • Nordschakt AB har en årsproduktion på cirka 2,5 miljoner ton.
 • Fredrik Andersson vid hybridgrävaren, som återvinner energi från maskinens svängmotor/svängbroms. Nordschakts maskin är dessutom extra ”högbent”.
 • – Jag gillar kombinationen av människor och teknik, säger Fredrik Andersson, grundare och ägare av Nordschakt AB.
 • Nordschakt AB har både krossar och maskiner för komplett produktion. Här en Volvo EC380DL som knackar skut.
 • Med rätt människor och maskiner har Nordschakt AB utvecklats till en resursstark aktör. Här är en del av Nordschakts maskinförare och krossmaskinister: Mikael Wärnström, Mikael Andersson, Jens Risberg, Gustav Ros och Mattias Hyttsten.
 • Nordschakt AB har huvuddelen av sina uppdrag från Mälardalen till Hälsingland.
 • Fredrik Andersson i samspråk med Eric Sundstedt, som rattar en Volvo 220 G. Eric började på Nordschakt AB för två år sedan.
 • – Det är nog fördel att vara lite tävlingsinriktad, konstaterar Fredrik Andersson.

Kombinerar tävlingsinstinkt med lugn och respekt

”Krossar måste hanteras med kärlek”

Ett krossverk är som en processindustri i miniatyr. Krossen måste snurra, annars stannar hela produktionen. – Det kräver ett väl fungerande samspel mellan människa och teknik, konstaterar Fredrik Andersson, som krossat berg sedan slutet av 1990-talet, varav de tio senaste åren i egen regi.

Fredrik Andersson, Hedemora, äger och driver företaget Nordschakt AB. Han beskriver sig som tävlingsinriktad och det framgår tydligt att han därutöver har ett stort intresse för både människor och maskiner. Genom en kombination av detta har han på tio år skapat ett kross- och schaktföretag som sysselsätter 27 personer.

– För min egen del blir det numera mest jobb med planering, kundkontakter, fakturering och allt annat runtomkring, men visst händer det att jag får kliva in i hytten en och annan fredag. Det har jag inget emot, tvärtom, det är ju världens roligaste jobb, säger Fredrik.

Det var föräldrarnas lantbruk som gav Fredrik första kontakten med maskiner. Efter jobb med markberedning och i gruvan i Garpenberg började Fredrik arbeta med krossverk hos Schaktteknik i Uppsala AB, som numera ingår i ABT Bolagen. När en entreprenör skulle sälja två lastmaskiner slog Fredrik till och startade ett eget företag och fortsatte som underentreprenör åt Schaktteknik. Därefter köpte han en grävmaskin av Schaktteknik och fick ytterligare en medarbetare.

– Samarbetet med Schaktteknik har betytt mycket för mig och det håller i sig än idag, nu med ABT Bolagen som betydande kund, berättar Fredrik.

Under åren har Fredrik jobbat med krossproduktion på både längden och tvären. Han har matat krossverken, burit undan material, mekat och rest land och rike runt med dem, från Hallandsåsen till Botniabanan.

Krossning dominerar

Som namnet antyder jobbar Fredriks företag även med schaktentreprenader, men det är krossverksamheten som har blivit dominerande. Idag har Nordschakt AB sju krossar och tre sorteringsverk. Merparten av uppdragen är från Mälardalen till Hälsingland.

Samtliga krossverk bygger på Sandviks krossar, varav företagets tre dubbelkrossar kommer från P.J. Jonsson & Söner. Maskinparken i övrigt består av ett 20-tal hjullastare och grävmaskiner. Bland grävmaskinerna är det en Hitachi 670 och en Cat 365 c som leder i storlek. Flera av maskinerna är utrustade med maskinstyrning. Tekniken kommer väl till pass såväl i renodlade schaktuppdrag som vid krossning på mark som ska iordningsställas till väg eller industritomt.

Hybridgrävare

En av företagets nyare investeringar är hybridgrävaren Cat 336E H, som hydrauliskt ackumulerar energin då svängmotorn bromsar, för att sedan återanvända energin i motsatt rörelse.

– Vi fick maskinen levererad i november. Hybridtekniken är som gjord för matning av krossar, eftersom det innebär mycket svängande rörelser, säger Fredrik Andersson, som dock inte gjort någon närmare utvärdering av maskinen ännu.

Fredrik uppskattar enkelheten i krossproduktionens ekonomi, med betalning per ton.

– Det ger oss möjligheter att påverka resultatet själva. Det gäller förstås att ha rätt maskiner, men också rätt medarbetare. Krossverken måste skötas, maskinerna likaså. Oplanerade stopp kan snabbt orsaka stora tapp i produktionen och det är svårt att köra ikapp. Som tur är har vi väldigt bra medarbetare.

Teknikutveckling

Fredrik värdesätter friheten i företagandet och att han får hålla på med det som han är intresserad av. Han roas av att följa teknikutvecklingen och se hur den kan omsättas i den egna verksamheten.

Nordschakt AB har marscherat uppåt i jämn takt, men tog ett extra skutt då företaget köpte krossverk från ett företag som skulle upphöra med verksamheten. Fredrik gläds åt att många kunder kommer tillbaka. När Fredrik blickar tio år framåt anar han att företaget har vuxit lite till.

– Kanske har vi då också en egen uppställningsplan och verkstad. Idag hyr vi in oss på en plan hos ett företag i närheten och de flesta reparationerna och servicejobben gör vi i fält, berättar Fredrik Andersson, stolt över medarbetarnas goda insatser.

 • Mässtidningar  Tidningar inom mediagruppen Swepress