• Årets MellanskogsElmia blev uppskattad hos både besökare och utställare. Bland utställarna fanns SLU, som bland annat berättade om skogens skadeinsekter och riskerna med invasiva arter.
 • Med en röjningstillsats på skördaraggregatet är det möjligt att göra förröjningen i direkt anslutning till avverkningen. Finska MenSe visade tekniken, som enligt studier i Finland kan spara 86 till 150 euro per hektar jämfört med manuella insatser.
 • Peter Sörell visade JPS sågmotor för skördaraggregat. Större volym på sågmotorn, fler kuggar på drivhjulet och ett nytt svärd har gjort det möjligt att sänka varvtalet från 9 600 till 5 300 varv per minut. – Det sänker bränsleförbrukningen, ger högre verkningsgrad och gör att sågmotorn inte kräver lika hög motorstyrka från skördaren, berättade Peter.
 • Peter Sörell visade JPS sågmotor för skördaraggregat. Större volym på sågmotorn, fler kuggar på drivhjulet och ett nytt svärd har gjort det möjligt att sänka varvtalet från 9 600 till 5 300 varv per minut. – Det sänker bränsleförbrukningen, ger högre verkningsgrad och gör att sågmotorn inte kräver lika hög motorstyrka från skördaren, berättade Peter.
 • Micke Bohm, Mikael Ingemarsson och Stefan Åström från Sampo Rosenlew i Sverige visade stolt Sampos första skotare – en maskin i 10-tonsklassen kallad FR28. De hade också med sig en uppdaterad version av skördaren HR46, som försetts med ny miljömotor och genomgått flera andra förbättringar.
 • Mikael Ambjörn berättade om Mellanskogs markskoningsgaranti, som införs successivt under 2017. Han visade också på olika möjligheter att förebygga och minimera körskador. – Att lägga ut en matta av långstråigt ensilage ökar bärigheten enormt, förklarade han.
 • Per Holmgren och Johan Litsmark, Länsförsäkringar, redogjorde för klimatets påverkan på skogsbruket och skogens nyckelroll för att ersätta fossila bränslen och industriråvaror.
 • Magnus Folkesson på MaskinCity i Motala demonstrerade lastbilshuggen, byggd på en maxad Volvo som byggts om för att kunna utföra flisningsarbetet från lastbilshytten. Vicanbygget från Eschlböck är försett med kraftfulla huggen Biber 92 och benämns Biber Power Truck.
 • Mikael Frimodig, instruktör på EcoLog, berättade om E-serien som har motorer från Volvo Penta. – Från motortillverkarens sida har vi mötts av ett stort engagemang för att möta behovet av responssnabba motorer till skördare, framhöll han.
 • Torbjörn Johnsen på Skogsforum.se såg MellanskogsElmia som ett värdefullt tillfälle att träffa medlemmar och dryfta skogliga frågor, här med Per Nelander på besök i montern. Mässan innebar även ett tillfälle att bjuda in till Skogsforums gallringsdagar i Tidaholm den 23-24 september. Skogsforum.se startade våren 2005 och har nu 30 000 medlemmar.
 • Jahn Edlund lyfte på huven till Terri 34C, som numera har en Cat-diesel och som dessutom växlat upp till 75 hästkrafter mot tidigare 60. Uppgraderingen i effekt har gjort att maskinen nu använder skördaraggregatet Logmax 928, likaså Logmax apteringssystem. Effektökningen har också gjort det möjligt att använda en större hydraulpump. Det ger lägre varvtal i både transport och skördararbete, vilket i sin tur sänker både bränsleförbrukning och ljudnivå.
 • Henrik Johansson, Ove Sundberg, Göran Andersson, Magnus Eriksson, Håkan Råberg och Fredrik Sjölander presenterade John Deere-nyheter redo för att skörda nya framgångar. I montern återfanns bland annat storskördaren 1270, som fått efter uppdateringar av motor, el- och styrsystem fått tilläggsbokstaven E uppgraderad till G. John Deere visade även nya aggregat, i detta fall JD H413 – ett kombiaggregat framtaget för gallring och klenare slutavverkning.
 • Vimek visade smidigheten som företagets tiltgrip med bromslänk ger. Tekniken minskar risken för skador på kvarvarande skog.
 • – Mässan har blivit en viktig mötesplats och resurs i kunskapsspridning, säger Fredrik Rosén på Mellanskog.
 • Med en röjningstillsats på skördaraggregatet är det möjligt att göra förröjningen i direkt anslutning till avverkningen. Finska MenSe visade tekniken, som enligt studier i Finland kan spara 86 till 150 euro per hektar jämfört med manuella insatser.
 • Magnus Folkesson på MaskinCity i Motala demonstrerade lastbilshuggen, byggd på en maxad Volvo som byggts om för att kunna utföra flisningsarbetet från lastbilshytten. Vicanbygget från Eschlböck är försett med kraftfulla huggen Biber 92 och benämns Biber Power Truck.

Klimat, hållbart brukande och smart teknik

Skogsmässa bjöd på nyheter och diskuterade branschfrågor

MellanskogsElmia bjöd på nyheter i stort som smått och blev till en uppskattad mötesplats för skogsägare, entreprenörer, leverantörer och andra i branschen. Totalt var det omkring 5 000 personer som besökte mässan, som hölls vid Ösby, Västmanlands Naturbruksgymnasium, norr om Sala. Bland de tyngre nyheterna fanns Sampos första skotare och Eschlböcks lastbilshugg – Biber Power Truck – byggd på Volvo och försedd med en specialutformad hytt.

Det var andra gången som Mellanskog och Elmia förenade sina krafter och bjöd in till MellanskogsElmia. Tidigare har skogsägarföreningen genomfört Mellanskogsmässan i egen regi. Temat för årets mässa, som hölls den 19-20 augusti, var "Hållbarhet – från klimat till skogsägande".

Fredrik Rosén på Mellanskog beskriver mässan som en lyckad symbios mellan Elmia och skogsägarföreningen. Precis som för två år sedan var även andra skogsägarföreningar inbjudna till arrangemanget.

– För oss är mässan en viktig mötesplats där vi och andra kan berätta om nyheter och sprida kunskap. Vi fick välbesökta seminarier i aktuella ämnen och det var även många som deltog i entreprenörsträffen, berättar Fredrik, som tycker att mässan fått stort genomslag och gett många ringar på vattnet.

Skonsam drivning

På tal om just vatten så hade mässan ett stort fokus på skonsam drivning.

– För oss är det viktigt att brukandet påverkar skogens vatten så lite som möjligt. Det är en viktig del i ett hållbart skogsbruk, framhåller Fredrik.

Som ett led i att förebygga och minimera körskador inför Mellanskog en markskoningsgaranti i både gallring och slutavverkning. Garantin införs successivt under 2017.

Premiär för lastbilshugg

På mässan medverkade drygt 140 utställare. Bland dessa återfanns MaskinCity i Motala. Företaget stod för en av mässans tyngsta nyheter, tillika en världspremiär, i form av en lastbilshugg från österrikiska Eschlböck. Lastbilshuggen är byggd på en 750 hästars Volvo FH och ger möjlighet att utföra flisningsarbetet från den ombyggda förarhytten. Det gör lastbilshuggen till den första Volvon med detta koncept.

Den fullvuxna huggarbilen bär namnet Biber Power Truck och är försedd med Eschlböcks hugg Biber 92. Bilens hydrauliska framhjulsdrift gör det möjligt att flytta lastbilshuggen på ett terminalområde utan att behöva stänga av flishuggen. Den nyutvecklade 10,5-meterskranen från Palfinger är speciellt framtagen just för lastbilshuggar.

– Flisbranschen är viktig i Sverige och det är förstås extra kul att kunna erbjuda denna typ av lösning byggd på en Volvo med det servicenät som det innebär, sa Magnus Folkesson, vd och ägare till MaskinCity i Motala.

Skotare från Sampo

En annan nyhet på maskinsidan var Sampos första skotare. Den åttahjuliga maskinen har modellbeteckningen FR28, väger 13 ton och lastar 10 ton.

– Vi har fått många positiva reaktioner från besökare som värdesätter att det byggs maskiner också i denna storleksklass och inte bara i de större segmenten. Vi har också fått många lovord för maskinens siktförhållanden, berättade Stefan Åström på Sampo Rosenlew i Sverige.

Temperaturzoner flyttas

Länsförsäkringars naturskadespecialister Per Holmgren och Johan Litsmark, berättade utifrån flera perspektiv om klimatförändringarnas betydelse för skogsbruket.

– I Sverige förskjuts temperaturzonerna norrut med en snitthastighet på en meter per timme. När skog ska planteras får vi titta motsvarande 50 till 100 år söderut för att se vilka träd som trivs där idag, förklarade Per.

I norra Europa kommer klimatförändringarna troligen att leda till att det blir lite varmare och mer nederbörd. Samtidigt blir det en högre halt av koldioxid.

– Det kan gynna Sveriges skogar, men förutom att det växer bättre så ökar risken för angrepp av skadedjur och sjukdomar. Med tillräckligt många och tillräckligt varma vintrar får nya skadeinsekter fäste i Götaland och kan därefter sprida sig norrut, sa Per.

Ett annat problem är sämre bärighet på skogsvägar och i marker när det är dåligt med tjäle.

– Klimatförändringarna att ge stora utmaningar att hantera, men innebär troligen för Sveriges skogar fler fördelar än nackdelar, fortsatte Per.

Mångfald sprider risker

Till de tuffaste utmaningarna hör att hantera och förhålla sig till ökade risker, som mer extrema väderförhållanden ger.

– Som skogsägare finns det anledning att agera precis som naturens eget försäkringsbolag, nämligen mångfald – att inte ha alla ägg i samma korg. Det är också viktigt att jobba förebyggande, exempelvis genom att anlägga skogsbilvägar, så att de verkligen finns då de som bäst behövs, underströk Johan.

Per och Johan belyste också skogens nyckelroll i att motverka växthuseffekten, inte minst genom att skogsråvara ersätter fossila bränslen och industriråvara. Skog och träbyggnaders viktiga betydelse som kolsänkor diskuterades också.

Premiären för MellanskogsElmia var för två år sedan. Tanken har varit att arrangera mässan just vartannat år. Om, när och hur MellanskogsElmia återkommer är ännu inte klart.

– Vi vill ständigt utveckla vår verksamhet och vi kommer att diskutera formerna under hösten, men det ska mycket till om vi inte återkommer, säger Fredrik Rosén.

 • Mässtidningar  Tidningar inom mediagruppen Swepress