ExxonMobil, distribueras av bl.a. G A Lindberg ChemTech AB, presenterade nyligen att de är det första smörjmedelsföretaget att få sina tillverkningsenheter för H1 klassade smörjmedel, certifierade enligt ISO 22000:2005.

Denna certifiering är för anläggningarna som producerar den populära Mobil SHC™ Cibus serien av H1 klassade smörjmedel, för livsmedelsindustrin. ISO 22000 certifieringen är den strängaste och mest omfattande säkerhetsstandarden för livsmedelsindustrin.

ISO 22000 är framtagen av Internationella Standardiserings Organisationen och är ett säkerhetssystem specifikt för livsmedelsindustrin med speciella krav, som säkerställer ett företags möjligheter att kontrollera livsmedelssäkerhet i varje steg av tillverkningsprocessen.