Kilometerskatt snart verklighet

Sverige har en ny regering och en ny politisk inriktning. I regeringsförklaringen finns en rad förslag som påverkar åkerinäringen. Bland annat vägslitageavgift, även kallat kilometerskatt, och frågor som rör svenska anställningsvillkor för den som arbetar i landet. Vad det innebär i praktiken och i lag återstår att se, men en del större förändringar är att vänta.

- Den nya regeringen andas stora strukturomställningar, men än så länge har inga tydliga besked presenterats kring drivmedel, fordonsomställningar och annat som kan komma att påverka näringen på olika sätt. Men helt klart är att Finansdepartementet kommer att spela en stor roll. Vi hoppas och förväntar oss att den nya regeringen är lyhörd för branschens synpunkter på utformningen av en vägslitageavgift och andra förändringar, säger Rickard Gegö, verkställande direktör på Sveriges Åkeriföretag.

- Nya infrastrukturministern Anna Johansson kommer från Göteborg och har därigenom erfarenhet av både trängselavgifter och alkobommar. Vi ser fram emot att samarbeta kring gemensamma utmaningar som åkerinäringen står inför.

- Anders Ygeman (S) lämnar Trafikutskottet där han varit drivande att ta fram den rapport som hela utskottet står bakom som rör åkerinäringen. Att Ygeman nu ansvarar för bland annat Polis, Tull och Kustbevakning ser vi fram emot, Anders Ygeman har visat stor förståelse för branschens villkor.

- Sammantaget ser det ut som om de ministrar som kommer att hantera transportnäringen har relevant erfarenhet för att kunna stödja transportnäringens utveckling och konkurrenskraft, avslutar Rickard Gegö.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress