• Peter Hedendahl började köra bandschaktare direkt efter skolan. Efter några år tog han klivet till Cat D8.
 • Med rätt markförhållanden och förflyttning inom området är bandschaktaren och schaktvagnen en oslagbar kombination.
 • Med rätt markförhållanden och förflyttning inom området är bandschaktaren och schaktvagnen en oslagbar kombination.
 • Med rätt markförhållanden och förflyttning inom området är bandschaktaren och schaktvagnen en oslagbar kombination.
 • Peter är glad över att ha fräscha grejer. – Kraven är stora. Grejerna måste hålla och gå. Det är viktigt för både mig och kunderna, säger han.
 • Peters nuvarande bandschaktare var vid leveransen Europas första med steg 3b-motor.
 • – Alla mina D8:or har varit kanonmaskiner. Driftmässigt är de stupsäkra, intygar Peter.
 • Kopplingspunkten, som använder rivartanden, har Peter själv ritat och låtit tillverka. – Jag kopplar schaktvagnen på fem minuter, berättar han.
 • Kopplingspunkten, som använder rivartanden, har Peter själv ritat och låtit tillverka. – Jag kopplar schaktvagnen på fem minuter, berättar han.
 • Peter bytte i höstas till en schaktvagn från Bron, Kanada. Den rymmer 16 kubikmeter struket mått. Med rätt material och råge klarar den ytterligare 4-5 kubikmeter.
 • D8:an och schaktvagnen sparar mycket tid vid grunda schakter och då massorna endast ska förflyttas inom ett begränsat område.
 • Längst bak på schaktvagnen finns även ett ”roller push block”, som ger en andra bandschaktare möjlighet att skjuta på, men den möjligheten har inte varit aktuell för Peter att utnyttja.

Jämnar marken för samhällets utveckling

Peters tungviktare fixar schakt och transport i samma överfart

Peter Hedendahl har hittat sin nisch: Att flytta massor. Och det gör han med besked, med en 42-tons bandschaktare D8T från Cat. När förutsättningarna är de rätta hänger han på en schaktvagn, som snabbt lastar och förflyttar 14-15 fastkubikmeter, eller 25-30 ton, per vända. – Med rätt typ av material är det en oslagbar kombination, tycker Peter, som kört bandschaktare sedan 1976.

Peter Hedendahls Entreprenad AB liknar inte något annat företag i branschen, för det hör knappast till vanligheterna att det spakas bandschaktare av denna kaliber i enmansföretag. Snarare återfinns bandschaktare i detta segment hos större entreprenad- och byggföretag. Kombinationen med schaktvagn, eller scraper, gör företaget än mer unikt, för redskapet är en sällsynt företeelse i Sverige.

– Schaktvagnen passar inte för alla uppdrag, men i vissa jobb passar den alldeles utmärkt. Det handlar då om schakter där markförhållanden och massor har rätt beskaffenhet och där förflyttningen görs inom ett begränsat område, berättar Peter.

– Handlar det om en förflyttning på 300 meter, enkel resa, så kan jag köra omkring 130 fastkubikmeter per timme. Och då blir massorna dessutom utlagda.

I detta finns också en miljöaspekt. Bränsleförbrukningen för bandschaktare med schaktvagn blir betydligt lägre jämfört med att använda en grävmaskin, två dumprar och en mottagande maskin.

Peter har GPS-antenn även på schaktvagnen. Det ökar precisionen vid utläggningen av materialet, vilket i sin tur underlättar färdigställandet.

– Med schaktvagnen lägger jag massorna något högre än slutlig nivå och gör sedan slutputsen med bladet.

Expansiv region

Peter utgår från Rimbo, norr om Stockholm. Närheten till Arlanda och hela Stockholmsregionen har han haft mycket glädje av.

– Det underlättar förstås att verka i en expansiv region. Jag har genom åren haft många uppdrag med att först avtäcka och sedan återställa grustäkter. Den typen av jobb har minskat i takt med övergången till bergtäkter, men på byggsidan har det blivit allt fler uppdrag. Periodvis har det varit stora jobb på Arlanda, berättar Peter.

Bland bygg- och entreprenadföretagen i och runt Stockholm har Peter och hans D8 blivit ett uppskattat alternativ till egna maskiner.

– Det passar mig utmärkt, säger Peter, som stortrivs att köra bandschaktare i eget företag.

– Visst finns det dagar då det kan vara lite motigt, men de är inte många. Jag har alltid haft ett stort intresse för det jag gör. Varje uppdrag innebär nya utmaningar. Dessutom är det kul att få komma till nya arbetsplatser.

Femte D8:an

Peter började i faderns företag 1976, direkt efter skolan. Första maskinen var en D7 17 A av 1956 års modell och försedd med galontak. Peters nuvarande D8 köpte ha ny sommaren 2011. Just Peters maskin var Europas första bandschaktare med steg 3b-motor. D8:or har han dock kört betydligt längre än så, då detta är hans femte sedan 1983.

Från Kanada

Schaktvagnen är den andra i ordningen. Det är en Bron/Cat 63F, tillverkad i Kanada 2007. Den köptes av Peter så sent som i höstas. Även här är erfarenheterna väldigt goda.

Schaktvagnen är ledad på mitten och fungerar i princip som en jättelik osthyvel. När den ska fyllas fälls en lucka upp, varpå vagnen tiltas framåt så att skärstålen går ner i backen. När vagnen är fylld tiltas den tillbaka och luckan trycks ned. När det är dags att lasta av lyfts luckan igen och massorna trycks ut framåt med hjälp av den hydrauliskt manövrerade bakstammen.

Kopplad till rivartanden

Kopplingspunkten bygger på en egenutvecklad lösning som använder sig av rivartanden. Konstruktionen flyttar fram den ledande punkten jämfört med att hänga vagnen bakom tanden. Det ger bättre svängcentrum. En sprint och två snabbkopplingar för hydrauliken gör sammankopplingen enkel. Genom omkopplare och elventiler körs vagnens samtliga funktioner med hjälp av rivarhydrauliken.

Peter förklarar att schaktvagnen kommer väl till pass då stora ytor ska täckas av eller terrasseras. Det gäller förstås att massorna ska användas inom området.

– Tekniken är perfekt för stora ytor och schakter som inte är så djupa, säger Peter.

Schaktvagnen klarar många olika material, såsom matjord, torrskorpelera, pinnmo och även morän. Det får dock inte vara för många stora stenar, för då sjunker kapaciteten avsevärt.

Värdefullt komplement

Peter ser schaktvagnen som ett utmärkt komplement.

– Att blada massor lönar sig 120 eller möjligen upp till 150 meter. Vid längre avstånd blir produktiviteten för låg. Med schaktvagnen är det lönsamt att köra 300-400 meter enkel sträcka, så arbetsområdet utökas betydligt.

– Med rätt massor och rätt avstånd är tekniken väldigt konkurrenskraftig. Då är det svårt att komma billigare undan per kubikmeter, sammanfattar Peter.

 • Mässtidningar



  Tidningar inom mediagruppen Swepress