Av Janne Petersson

Rikard Klarén bor i Korpemåla söder om Mönsterås i Kalmar län. Han går nu sista terminen på Helgesbogymnasiet, där han valt skoglig inriktning.

– Det har alltid funnits skog och jakt i släkten och vi har skog själva. Dessutom är jag intresserad av maskiner, så det var ett naturligt val av utbildning, säger han.

Den 14 juni är utbildningen klar. Förhoppningen är att då få ett jobb som skogsmaskinförare.

Utöver skolan har han tagit så många möjligheter till praktik som möjligt hos Svenzéns på näraliggande Nöbble Gård. Det har blivit åtskilliga timmars skotning på lov och helger.

– Vi var på studiebesök hos dem när vi gick första året på Helgesbo. Jag tog deras namn och kontaktade dem sedan, säger Rikard Klarén, tacksam över möjligheten till praktik.

Under åren på Helgesbo har Rikard Klarén även varit på praktik hos andra. Dessutom är han verksam i familjens egen skog.

Ger erfarenhet

– Det är jätteviktigt att entreprenadföretag ger möjligheter till praktik och släpper in nya förmågor. Erfarenheten man får med sig från skolan är inte tillräckligt. Det mesta som har med just skogskörning att göra har jag lärt mig utanför skoltid, säger han.

På Nöbble Gård har Rikard Klarén främst kört skotare, då med Bo Svenzén och Stig Dahl som instruktörer.

– Det är guld värt att få ta del av erfarna maskinförares kunskaper och erfarenheter. Ju mer man frågar, desto mer får man tillbaka. Inga frågor är för dumma.

Ont om praktikplatser

Rikard Klarén konstaterar att det är långtifrån alla som lyckats få praktik i entreprenadföretag.

– Många företag är pressade. De ska klara sina kvoter, sliter hårt och har fullt upp med sitt egna. I det läget är det inte lätt att ta emot ungdomar som vill ha och behöver praktik. Samtidigt är det viktigt för branschen att möjligheten ges. Likaså att det finns en lönsamhet som gör att skogsmaskinföretagen kan konkurrera i fråga om löner och arbetsförhållanden.

– Risken är att många, som i grunden vill jobba i skogen, ändå går över till den gula sidan. Där är det inte lika pressat.

I Rikard Klaréns klass är det ett åtminstone ett tiotal elever som är rejält intresserade av att köra i skogen.

– De är duktiga allihop, men det är tveksamt att branschen lyckas fånga upp dem, befarar Rikard Klarén.

Uppskattar variation

Även om det hittills mest blivit skotning för Rikard Klaréns del hoppas han även få köra skördare.

– Det bästa är nog att få variera sig. Jag tror det är nyttigt för den som kör skördare att få skota sitt eget. Då blir det tydligt hur man som skördarförare kan underlätta skotningen. Det gäller ju att se till helheten. Allt måste fungera tillsammans, säger han.