- Affärsområde Recycling bidrar till att Akkafrakt kan växa, skapa transporter för våra delägare och samtidigt göra oss mer konkurrenskraftiga, säger Lars Heidenberg, VD Akkafrakt.

Just nu pågår rekrytering av en affärsområdeschef som kommer att bygga upp verksamheten. Återvinningsarbetet kommer att bedrivas utomhus samt inomhus i en 5 000 kvadratmeter stor byggnad med start den 1 november i år. Tidigare samlade Akkafrakt endast in material utan att sortera det själv. Nu ska det insamlat avfallet från byggarbetsplatser i Skåne sorteras och återvinnas.

- En bonus för Akkafrakt är att affärsområdet Entreprenad effektiviseras genom förkortade transporttider av asfalt, grus och makadam som hämtas hos grannen Sydsten i Dalby stenbrott, berättar Lars Heidenberg.

Den förvärvade fastigheten har idag ett antal befintliga hyresgäster. Dessa påverkas inte av Akkafrakts köp.