Inleder samarbete med Ford

Logent har tecknat ett transportavtal med Ford Motor Company AB vilket innebär att Logent från och med den 1 januari 2014 tar över delar av distributionen av Fords nya bilar från ett flertal hamnar till olika återförsäljare i delar av Sverige.

- Vi ser fram emot ett långsiktigt och strategiskt samarbete där vi får möjlighet att utveckla och effektivisera Fords billogistik. Detta är ett viktigt avtal för Logent där vi blir en stor distributör av Fords bilar för den svenska marknaden. Att vi får förtroendet som en helt ny leverantör för Ford Motor Company AB visar att vi har ett konkurrenskraftigt totalkoncept för bildistribution, säger Anders Borgström, vd Logent Automotive Logistics.

Samarbetet omfattar distributionen för den svenska marknaden där Logent transporterar bilar från hamnarna Göteborg, Malmö, Wallhamn och Södertälje till återförsäljare i Sverige. Den miljöanpassade och effektiva distributionslösningen baseras bland annat på ett systemtåg med 24-timmars omlopp och daglig avgång från Göteborg men innebär även transporter på lastbil.

I lösningen används egna terminaler i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Umeå vilka är en del av Logents rikstäckande intermodala nätverk av hamn- och kombiterminaler.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress