Indexator etableras i Norge

Under oktober öppnar Indexator Rototilt Systems AS kontoret i Akershus, 19 km nordöst om Oslo. I de nyrenoverade lokalerna samsas försäljningskontor med visningsyta, fullutrustad serviceverkstad och reservdelskontor. I och med detta är det också klart med bemanningsstyrkan. Satsningen är ett led i att öka närvaron på den lokala marknaden och förbättra servicen ytterligare.

- Norge är en av våra viktigaste marknader och vi satsar nu för fullt med ett eget bolag på plats, berättar försäljnings- och marknadschef Per Väppling, se bilden.

Indexator Rototilt Systems AS kommer till att börja med ha fyra anställda och vissa delar kommer skötas från moderbolaget i Sverige. För de lokala kunderna innebär det ökad service då man har egna lokaler, egen personal och eget reservdelslager på plats.

- Vi har fått tag i personal med bra erfarenhet och flera år i branschen, säger Per Väppling Försäljnings- och marknadschef och fortsätter. Ekonomi och orderhantering kommer skötas från bolaget i Sverige medan det Norska bolaget stöttas av Area Manager Hans Röring.

Lokalerna i Skedsmokorset är totalrenoverade och har en fullutrustad verkstadsdel. Det finns även en butiksdel med ett reservdelslager för att kunna erbjuda snabb service till kunderna. Under oktober månad kommer verksamheten succesivt startas upp med prio på reservdelar.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress