I syfte att få fler elfordon

Elbilsupphandlingen är ett samarbete mellan Stockholms stad och Vattenfall i syfte att få fler elfordon på våra svenska vägar. Projektet medfinansieras av Energimyndigheten. Över 300 organisationer och företag har deltagit i upphandlingen, som genomfördes 2011 med stöd av SKL Kommentus Inköpscentral.

KTH och Test Site Sweden har hjälp till med utvärdering och datainsamling.

Elbilsupphandlingen hade vid årsskiftet 2014-2015 bidragit till över 900 elfordon i Sverige.

Det motsvarar drygt 10 procent av alla i landet inregistrerade elfordon vid samma tid.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress