Holte och MIT samarbetar

Holte Electronics har ingått ett samarbete med MIT Dresden GmbH som innbär att MIT får rätt att licenstillverka Holte Electronics kabelsökare CB DiffAnt och CableAnimator för den tyska marknaden.

Det innebär också att de båda företagen kommer att representera varandras produkter på respektive hemmamarknader.

Holte Electronics är därmed representant för MIT i alla skandinaviska länder. MIT tillverkar utrustning som kan sägas vara elektroniska slagrutor, men för att lokalisera elkablar i marken. Detta sker bland annat genom att så kallade "targets", som är speciella metallskivor eller en typ av aluminiumfolie, som placeras i brunnen, där man önskar få en framtida targetpunkt för all framtid.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress