Sedan 2007 har Lena Larsson på Volvo Global Trucs Tecnology studerat om högre tonnage på lastbilarna kan minska bränsleförbrukningen och skona miljön och därmed även öka förtjänsten hos åkerierna.

- Många har varit oroliga att de nya lastbilarna ska slita hårdare på vägnätet då de lassas betydligt tyngre men faktum är att axeltrycket blir det samma eftersom man lägger till en axel, säger Lena Larsson.

Viktdispens

Under Mittia-mässan i Ljusdal höll Lena Larsson ett kort anförande med studieresultaten som tydligt visar att med högre tonnage minskar vi de farliga utsläppen. En av åkarna som deltagit i testerna är Per Höök från Filipstad. Han har fyra 74-tons bilar som går i skogen åt Stora Enso och han är mycket nöjd med resultatet.

- Linksystemet är det som fungerar allra bäst tycker vi. Vi har två bilar med linksystem vilka har gåt 60 000 mil nu och två modulsystem som gått 15 000 mil, säger Per Höök.

För att få delta i testet ställs höga krav. För att få köra utom befintliga längd regler krävs det ett forskningsuppdrag och en föreskrift från Transportstyrelsen. Man behöver hastighetsdispens och genomgå stabilitetsprov och beräkningar, det krävs uppföljning av sidostabilitet och sen tillkommer tekniska krav så som full EBS, Drag och dragbilsdispens (TS) och ett gediget redovisningssystem för vikt per axel/axelgrupp och totalvikt, hastighet och position, uppföljning och rapportering.

Ville man däremot köra inom befintliga längder inom testet för högre tonnage krävdes viktdispens från Trafikverket och för att få det krävs ett forskningsuppdrag.

- Åkarna som varit med har tagit ekonomiska risker, de har själva fått stå för investeringarna och påbyggnaderna men det har verkligen fallit väl ut, säger Lena Larsson.

Mycket stabilt

Per Höök har alltid varit engagerad i utvecklingen av branschen och han fick först ingen plats i forskningsprojektet men då en annan åkare klev av fick Per Höök chansen.

- Det gäller att hänga med i utvecklingen. Det är som vilken investering som helst och det är nödvändigt att investera ibland. Jag ser detta som en möjlighet för oss åkare att faktiskt ha chansen att få bättre ekonomi när vi kan lassa tyngre och därmed tjäna bättre per kubik vi transporterar. Fast lite orolig är man att skogsbolag ska se chansen se chansen och ta hem mer än de borde.

Per Höök har provat att köra både 74 ton och 90 ton men 74 visade sig vara mest lämpad för de timmerkörningar han har.

-90 tonaren blev lite väl stor och tung i skogen. 74 fungerade hur bra som helst. Den enda skillnaden är ifall det är blött och väldigt brant, ju fler hjul desto tyngre är det att dra så man får tänka sig lite extra noga för, men vi har inte haft några problem. När man lägger till två axlar och har bättre bromsar känns det inte att man lassar 14 ton mer. Det är otroligt stabilt!, säger Per Höök.

Klimatvinst

Nu är det bara lagstiftningen som behöver utvecklas och där är det redan saker på gång säger Lena Larsson.

- Utredningar om ändringar av nuvarande lagstiftning pågår eftersom det idag bara är modulsystem som är godkänt för dessa former av transporter , ny trafikförordning för tyngre fordon behövs och över översyn av vilka vägar broar som behöver förstärkas och vad detta kommer att kosta. Man behöver besluta om ett ”BK1+” vägnät och se över ett regelverk för uppföljning av att fordon följer lagstiftning som exempel kombinationen av vikt, position och hastighet.

Lena Larssons visioner är att man till 2020 ska ha fått igenom allt och att de nya lastbilarna går i produktion. Men sen vet ju alla att mycket kan hända längs vägen men det se ljust ut.

- Förutom att det blir en klimatvinst kan vi få upp till 40 procent färre lastbilsfronter ute i trafiken i framtiden. Dock ställs höga krav på chaufförerna och idag är det brist på skickliga förare. Vi vill vara med och ge dem en bättre arbetsmiljö, säger Lena Larsson.