Polisen vinkade in lastbilen till en vägkontroll. Där konstaterades av bilens färdskrivare inte hade besiktigats i tid. Transportstyrelsen debiterade Sölvesborgsföretaget 4 000 i sanktionsavgift.

Trygve Bengtson skrev till Transportstyrelsen att bolagets lastbilar har serviceavtal med en välkänd verkstad, som finns i hela södra Sverige:

– Bilarna är inne på verkstan fyra gånger om året, var tredje månad. Jag hade kommit överens med kundmottagaren at, en gång om året, i god tid före besiktningen av färdskrivarna passa på kontrollera så att de är ok.

Missade info

Men ett personalbyte medförde att det aldrig blev gjort i det här fallet.

– Den nye verkmästaren fick aldrig reda på hur det låg till, säger Trygve, men det hjälpte alltså inte att han skickade med ett intyg från verkstan om hur det låg till, att missen låg där.

Transportstyrelsen avslog och Bengtson överklagade till Förvaltningsrätten i Falun som också var obeveklig.

– Orimligt att vi drabbas av bristande rutiner på verkstan. Vi är verkligen måna om att sköta oss och fånga upp alla eventualiteter. Man är så rättslös som man kan bli, suckar Trygve som har en dokumenterat välskött fordonsflotta med 24 egna och sex inhyrda bilar.

– Att en del kan ha rullar 100 000 mil märks inte.

Han misströstar och framhåller flera gånger att företaget inte strävar efter att tjäna pengar på att slarva.

– Tvärtom kan vi spara pengar på att sköta oss och vara ett gott exempel. Skulle inte det hjälpa så får vi stänga. Jag har hållit på i 32 år och tänker exempelvis inte att köra med underbetalda utländska chaufförer.

Varnade inte

Det var en analog skrivare som inte blev besiktigad i tid.

– Om jag inte har helt för mig så varnar de digitala skrivarna om när det är dags.

En liten tröst finns dock:

– I dag när Transportstyrelsen sköter besiktningen hade det kostat 80 000, det vill säga 4 000 kronor dagen. Det hade blivit en riktigt saftig nota alltså.

Åkeri & Transport har gått igenom de 50 första överklagningar till Förvaltningsrätten i Falun. Det har hittills varit en dålig output. Bara tre mål har avgjorts.

Lag går före nöd

Hunger och behov av en toalett är inga skäl för att slippa sanktionsavgift. En chaufför från Konga i Småland åkte på 9 000 i avgift för tre överträdelser. 61-åringen sa att det blev fel vid ett av dessa tillfällen på grund av den mänskliga faktorn och att han vid ett annat tillfälle kört 10 timmar och 28 minuter behövde både mat och en toa. Han ville hinna med avgången från Travemünde men kön var lång.

Han klagade utan framgång.

23 000 skulle en chaufför från Vänge i Uppland betala, för brott mot kör- och vilotiderna. Han hade utfört körningarna som egen företagare, inte som arbetstagare. Därmed hade han inget arbetsgivare-ansvar. Vilket Transportstyrelsen höll med om och 29-åringen slapp betala.

Vi har gått igen fem överklaganden.

Ett åkeri i Örebro skriver att företaget planerar verksamheten så att föraren ska kunna följa lagar och förordningar. Och bara åtgärda de överträdelser som blivit kända. I det här fallet avskedades föraren. En kraftfull åtgärd anser åkeriet som överklagat beslutet om 36 000 i avgifter för nio försyndelser.

På 13 sidor har en företagare i Oxie i Malmö utvecklat varför sanktionsavgift inte ska drabba honom. Ett av argumenten är att Transportstyrelsen har tagit fram en blankett. Den fylls i av polisen som sedan skickar tillbaka den.

Dömer utifrån blankett

”Transportstyrelsen gör ingen egen utredning av de påstådda överträdelserna.”

Och borde därför inte kunna utförda sanktionsavgift. Anser åkaren.

Ungefär samma sak skriver DL i Simrishamn, också det i en lika lång skrift.

När en dansk chaufför skulle köra in i Skåne avslöjades att han brutit mot bestämmelserna. Han vill ha tillbaka 9 000 som han betalat i förskott därför att de tre förseelserna skett i Danmark.

Han anser det är diskriminerande eftersom han anser att utländska förare riskerar att straffas hårdare i Sverige. Och att det görs skillnad på om brottet sker utomlands eller i Sverige.