När Posten Logistik den 31 mars 2013 flyttade hela sin Transportledning till Örebro var fördelarna flera. Örebro som transporthub är självklar för Posten Logistik på grund av de stora transportflödena genom orten och att även samla transportledningen hit ger naturliga synergier.

Örebro har ett bra geografiskt läge och används som ”gateway” mot Norge och knyter samman den mesta trafiken mot norra Sverige. Det finns även ett bra personalunderlag inom Transportledningens kontor i Örebro för en utökad verksamhet.