Av Janne Petersson

Det säger Bo Svenzén, maskinentreprenör och lantbrukare på Nöbble Gård utanför Rockneby norr om Kalmar. Han började med skogsentreprenader i slutet av 1960-talet, så han har varit med om åtskilliga upp- och nedgångar i branschen.

Idag vittnar många skogsentreprenörer om en omåttlig press från flera skogsbolag. Dialogen har bytts mot ensidig prispress. I den redan tuffa situationen är det många – både entreprenörer och anställda – som signalerar att de överväger att sluta. Situationens allvar har bland annat belysts i enkäten som ATL tidigare i år genomförde på uppdrag av SMF Skogsentreprenörerna.

Drar åt samma håll

Men situationen målas inte bara i svart. Det finns skogsentreprenörer som tvärtom känner sig uppriktigt uppskattade och där det finns en lika positiv som konstruktiv dialog.

– Vi känner att vi jobbar åt samma håll som vår uppdragsgivare. Att vi skapar resultat tillsammans, säger Bo Svenzén.

Sonen Henrick, också verksam i skogsentreprenaderan, instämmer:

– När dialogen fungerar blir det också lättare att tjäna någon krona, såväl för oss som för övriga aktörer, säger han.

Tät kontakt

Henrick och Bo har tät kontakt med Jonas Rydberg, inköpare på Sydveds distrikt Nybro. Uppstår frågor kan de snabbt diskuteras. Det övergripande målet är skogsägarens bästa. Att göra bra jobb och få möjlighet att komma tillbaka.

– Det är pressat i branschen, men det hindrar ju inte att vi måste ha samma mål. Tvärtom. Det kostar bara pengar att streta åt olika håll, samtidigt som resultaten blir sämre – i alla led, säger Jonas Rydberg.

– Skogsägarna måste bli nöjda. Visst kan det gå fel, men då måste vi försöka att rätta till det. Ett misslyckande sprider sig snabbt. Vi vill ha långsiktiga relationer, med både entreprenörer, åkerier och skogsägare. Och det krävs ett lagarbete för att skapa resultat.

Ambassadörer

För Sydved är det en del av affärsidén att även entreprenörer och åkare fungerar som ambassadörer för bolaget.

– Det innebär också att vi tar vara på den lokalkännedom som finns hos entreprenörer och åkare, tillägger Jonas Rydberg.

Bo och Henrick Svenzén uppskattar detta och lyfter de många mervärden som den lokala kännedomen ger.

– Med åren får man en hel del kunskaper om hur det ser ut i markerna hos de olika skogsägarna. Det har vi glädje av när vi planerar jobben, Bo.

– Det är extra värdefullt idag, eftersom en ökande andel av skogsägarna tillbringar allt mindre egen tid i sina skogar, inflikar Jonas Rydberg.

Arbetar integrerat

Sydved och dess entreprenörer jobbar väldigt integrerat. Många uppgifter som tidigare gjordes av inköpare eller planerare görs idag av entreprenörerna själva. Även i det sammanhanget är lokalkännedomen med och skapar mervärden.

Jonas Rydberg ser inte entreprenörerna som enkelt utbytbara.

– Långsiktigheten effektiviserar arbetet och förbättrar resultatet. Det skulle skapa mycket extra arbete för mig som inköpare att hantera nya entreprenörer vartannat år. Det skulle även påverka resultaten negativt – i både ekonomi och kvalitet, konstaterar Jonas Rydberg.

Framtidstro

– Att ensidigt fokusera på priset slår fel. Det blir utslagning av företag och duktiga maskinförare söker sig till andra branscher. Istället behöver vi slå vakt om skogsbrukets framtid och näringens attraktionskraft, fastslår Bo.

Nöbble Gård drivs som familjeföretag. Av familjen Svenzén är det huvudsakligen Henrick och Bo som ansvarar för skogsentreprenaderna. Maskinparken består av en skördare, en gallringsskördare och två skotare. Nöbble Gård bedriver även ekologiskt lantbruk med växtodling, mjölkproduktion och produktion av kallpressad rapsolja.