Efter bara en dags förhandlingar träffade Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet ett nytt Hamn- och Stuveriavtal. Avtalet innebär ett 31 månaders långt avtal från den 1 september 2013 till den 31 mars 2016. Avtalet omfattar lönehöjning på samma nivå som för övriga avtalsområden på den svenska arbetsmarknaden.

- Vi är nöjda med det nya avtalet som ger långsiktighet och möjlighet att planera kostnadsutvecklingen för hamnarna, säger Peter Jeppsson, vd för Sveriges Hamnar och TransportGruppen.