Många åkerier satsar på kontinuerlig vidareutbildning av sina anställda, exempelvis med olika former av riskutbildning, kanske genom att övningsköra och lära ut tekniker att köra på halt underlag, om synen på olika former av droger i trafiken, på vikten av att inte köra trött, på säkert framförande av det tunga fordonet – samt vikten av att använda säkerhetsbälte.

Sparade liv

Volvo Lastvagnar och Carl Johan Almqvist, ansvarig för trafiksäkerhetsfrågor på företaget har under en längre tid tittat på problemet med just användandet av bilbälte i lastbilar. Det är enligt en färsk studie som trafiksäkerhetsorganisationen NTF gjort, baserad på observationer och intervjuer av mer än 700 förare under åren 2011 till 2013 – fortfarande så många som hälften av alla chaufförer som inte använder bältet.

- Om fler trafikanter använde säkerhetsbälte skulle över 7 000 liv kunna sparas bara inom EU varje år. Här borde yrkesförarna vara en förebild, men så är det tyvärr inte, säger Carl Johan Almqvist.

Volvo Lastvagnar har tagit ställning i denna fråga och vill ändra på attityden. Volvo vill få betydligt fler att se bältet som en naturlig del av körningen.

Lag i många länder

Enligt såväl Volvos egna studier och internationella studier ökar chansen att överleva en allvarlig olycka markant om föraren är fastbältad. Rapporten Global Status Report on Road Safety 2013 signerad WHO, lyfter fram ökad bältesanvändning som en av de mest angelägna frågorna för att förbättra säkerheten i trafiken. Denna studie omfattar både person- och lastbilar.

Idag är det lag på användande av säkerhetsbälte i 111 av världens länder.

- Under senare år har bältesanvändningen ökat även bland lastbilsförare, men fortfarande är det mindre än hälften som använder bälte. Detta trots att både vår egen och annan europeisk forskning pekar på att minst 50 procent av de lastbilsförare som omkommer i trafiken skulle klara sig om de var bältade. Av dem som förolyckas i trafiken har bara fem procent bälte på sig, säger Carl Johan Almqvist.

Använd säkerhetsbältet

NTF:s studie bland 700 svenska lastbilschaufförer visar att de allra flesta uppger att de använder säkerhetsbälte när de kör sin privata personbil, men bara hälften gör det när de kör lastbil. Som anledning anges att det är jobbigt, obekvämt eller tidskrävande att ta på och av bältet.

- Med tanke på att säkerhetsbältet kan vara skillnaden mellan liv och död, väger de skälen ganska lätt. På Volvo Lastvagnar lägger vi stora resurser på att utveckla olycksförebyggande system, men så länge den mänskliga faktorn finns med i bilden kan riskerna i trafiken aldrig helt elimineras. Därför vill jag uppmana både åkerier och förare att göra vad de kan för att förbättra säkerheten. Och den allra enklaste åtgärden är naturligtvis att använda den enskilt viktigaste säkerhetsdetaljen ombord - säkerhetsbältet.