1996 tog Lennart Hermansson över Lillevrå Såg. Det då nästan hundra år gamla företaget var i konkurs.

– Jag fokuserade på att göra grävmaskinsmattor, säger han.

Lennart hade drivit en pålningsfirma i Seglora utanför Borås.

– Den passade in i Lillevrås verksamhet, som har samma kundgrupper: Markanläggningar och markentreprenader, grundförstärkningar.

Lillevrå Såg ligger i sydöstra delen av Kungsbacka, på gränsen till Marks kommun.

– Här har funnits ett sågverk i 113 år nu, säger Hermansson.

Kul bransch

Men konkursen för 17 år sedan hade förstås kunnat ställa till det, då hade företaget 23 anställda. Vid rationalisering efter Lennarts övertagande försvann byggvarorna ur sortimentet. Fem man återanställdes.

– Nu är vi elva, vid sågen i lastbilen och det folket vi har i skogen. Vi hämtar råvaran inom en radie på fem, högst tio, mil.

Lennart Hermansson säger att han stortrivs i den här branschen.

– Man träffar hela tiden trevliga, skojiga, människor. Jag har varit med om hela skogsutvecklingen sedan jag var såpass här liten, säger han och måttar med handen ungefär en meter ovanför golvet.

Hans pappa var skogsbonde och hade ett litet sågverk utanför Borås.

– Det har varit en fantastisk resa. Jag har kört både häst och skördare. Vi hade en Be-Bo-motor, som stod för bergborrmaskiner i Mölndal. Den var tung, 25 kilo. Det fanns ingen membranförgasare, det gick inte att vända sågen. Bensin hade vi med oss i svagdricksflaska. Hästen var kvar i skogen fram till i mitten av 1960-talet.

Skonar miljön

Miljön talar för grävmaskinsmattorna, som i regel är 5,5 meter långa, 92 centimeter breda och 20 centimeter tjocka.

– Det som gjort att det vuxit är att gruset blivit dyrare, mattan har inte ökat i pris i samma takt. Natura 2000-områden och minskad acceptans för skador i skogsbruket talar också till vår fördel.

Han har inga farhågor för det egna företaget.

– Vi är nischade och gör det som ingen annan gör.

Lillevrå Såg har levererat grävmaskinmattor till hamnar, kraftledningsgator och andra stora byggen.

Tidigare såldes grävmaskinsmattor i Norge bara till sjöfarten som fraktar sten, stora block där idealvikten är tolv ton. Stenen lastas på stora pråmar ner på kontinenten, till hamnbyggen och liknande. Då läggs grävmaskinsmattor i bottnen, de kan vara på ett hektar, och sidorna. Mattorna blir golv och väggar.

– Nu säljer vi mycket till anläggningssidan i Norge. Där finns Skanska och NCC. Arbetena går mer över gränserna nu. Det gäller även Danmark. Den här teknologin följer med.

Lennart får dagliga bildbevis på att Lillevrås mattor sprids.

– Så fort jag slår upp en branschtidning så tittar jag på bilder från anläggningsjobb. Mattorna finns nästan överallt.

Marinimpregnerade stolpar, kajer och bryggor är nya marknader.

– Vi levererar impregnerade stolpar utmed hela Västkusten, ända upp till Bergen.

En gren i verksamheten är grundläggning av husbyggnation, vita pålar – KEH-pålning. En träpåle trycks ner i leran.

– Efter ett par veckor har den sugits fast, den står helt under grundvattennivån och klarar stor belastning.

Lillevrå sågar ek till bryggor, vattenintag och lekplatser.

– Vi sågar också en särskild klädsel för antikvarisk byggnation.

Bolaget erbjuder även maskinröjning.

Enda på Västkusten

– Vi har haft en stor röjningsentreprenad utmed E45-an.

En stolthet är en egen stolpbil, unik i sitt slag.

– Den kan köra 25 meter långa stolpar, det finns andra i Mellansverige men i den här delen av Sverige är den unik.

Den starka strukturrationaliseringen bland sågverken är på gott och ont.

Lennart Hermansson:

– Jag tror det blir så att allt eftersom sågverk läggs ner så skapas efterfrågan på udda grejer.

Ett exempel på det är Liseberg som investerade en kvarts miljard.

– Kaninlandet skulle se ut som en gammaldags järnvägsstation med runda svarvade stockar i taket. Det fixade vi. En liten nisch när tillfället dök upp.

Lillevrå klarar att cylindersvarva stockar upp till åtta meter. Andra stolpar, som inte har samma dimension i båda ändar, kan svarvas upp till 20 meter.

– Vi kan göra vad tusan som helst. Jag kan fixa allt utom snygga 40-åriga oskulder... Allvarligt talat: Vi har fått ett renommé om att vi kan ordna vad allt, säger Hermansson.