Av Clas-Göran Sandblom

Det har gått fort. Gran Taralrud, GT, gjorde en blygsam start på den svenska marknaden 2008, med körningar för Norsk Hydro. Ett mindre åkeri med 15 fordon och 18 anställda hade köpts upp.

– Två år senare fick vi ett stort kontrakt med Statoil. Det var steg två. Vi gick till ett 40-tal bilar och 140 anställda, säger Kenneth Olsson.

Nu har steg tre tagits.

– Vi kör nu även för Shell Bas, Kållekärr och Svea Energi och har flera stabila ben att stå på. Just nu är jag i Skåne. Vi vill köpa tankbilar och anställa förare.

GT är en norsk koncern, familjeägd. Det svenska bolaget har verksamhet på tolv orter.

Flera stora

Hoyer, Tyskland, Gran Taralrud och Martinsen från Norge, Scanol, Danmark och Haanpaa, Finland, är de största aktörerna på marknaden för tanktransporter.

– Svenska Tankbilsbolaget, som drevs av lastbilscentraler, har i princip upphört. De har tappat alla sina körningar till oss ”utlänningar,” säger Olsson.

Han betonar att GT agerar seriöst:

– Vi har svenska chaufförer och svenska avtal. Vi anlitar inte in förare från Polen eller något annat land, förare som kör under andra, ibland omänskliga, premisser.

Förklaringen till att Tankbilsbolaget hamnat i skuggan?

– Det är ett nischbolag. 25 enskilda åkare med chaufförer, alla med många starka viljor, utförde uppdragen. Problemet var att få en enhetlig inställning. De lyckades inte leverera samma sak, samma tjänst, på varje ort.

– I vårt bolag arbetar vi på samma sätt oavsett om det är i Luleå, Stockholm, Göteborg eller Skåne. Så leder jag det svenska bolaget.

Kenneth Olsson anser att han med gott samvete kan framföra den kritiken:

– Jag var vd i Tankbilsbolaget i ett år, och har varit vd för GT i två och har sett saken från olika håll. Jag ser skillnaden och skulle göra jämförelsen på detaljnivå.

Det ska dock sägas att GT i Sverige ännu visat positivt resultat.

Oftare vd-byten

Tankbilsbolaget STT startade 2008 och ägs av Stockholms Åkeri, Maserfrakt, Gävleborgs Maskin & Transportcentral AB, Wiréns Åkeri samt Tank Logistic.

– Mest har vi väl tappat till Martinsen men vi valde att avsluta att köra för Svea, säger Mats Billingmark, nuvarande vd och vd för Stockholms Åkeri.

Han håller i viss mån med Olsson:

– Detta är en lastbilscentral. Åkarna äger företaget och man får förstås ha respekt för att de vill driva sitt eget företag på sitt sätt. Det är deras privilegium. Åsikterna är många, ja. Och en LBC kostar mer i administration. Det är lättare att styra ett privatägt företag.

Tankbilsbolaget har haft en vd, som också satt kort tid, mellan Olsson och Billingmark.

– Det är kort brinntid för en vd i ett företag med den här strukturen.

Tankbilsbolaget har senaste året förlorat ett 20-tal fordon.