Ger kontroll på massorna

God kontroll på förflyttningen av massor bidrar till både effektivitet och lönsamhet. Med nyutvecklade dumpermodulen HT-30 från Topcon är det enkelt att både mäta och rapportera transporter. Systemet introduceras av Norsecraft Geo på årets MaskinExpo.

Med sin nyligen introducerade företagslösning Sitelink3D gav Topcon Positioning-koncernen sina 3D-MC kunder en oöverträffad produktion, datakontroll och systemstöd. Nu introducerar Topcon en ny funktion för Sitelink3D: HT-30 dumpermodul.

Systemet har en liten, bärbar GPS kontrollbox som monteras in i lastbilshytten. När lastbilen/dumpern är lastas matas uppgifter om lasten in, exempelvis materialtyp, chaufför och kvantitet. Lasten registreras sedan i Sitelink3D och kan spåras för schemaläggning, omdirigeras om det behövs på annat håll, samt sparas när leverans sker.

– Vårt mål har alltid varit att automatisera en byggarbetsplats så mycket som möjligt, säger Kris Maas, chef för maskinstyrnings produktmarknadsföring för Topcon.

  • Mässtidningar



    Tidningar inom mediagruppen Swepress