• Ett gyllene klipp för miljön. Gabriel Treschow från Carlsberg Sverige och Helena Fornstedt från Statoil förklarade HVO100-pumpen invigd. Lennart Olsson och Per Emanuelsson, båda från Statoil, höll i bandet.
  • – Ingen petroleumlukt här, konstaterade chauffören Lasse Nordin glatt då han tankade sin nya bil med HVO100.
  • Carlsbergs chaufför Martin Stener var först ut med att tanka HVO100 i Länna.
  • Pontus Johansson, stationschef, välkomnar den nya pumpen.
  • Chauffören Martin Stener, Gabriel Treschow, Carlsberg Sverige, Helena Fornstedt, Statoil, chauffören Lasse Nordin och Per Emanuelson, Statoil, vid en av de nya lastbilarna som körs på HVO100.
  • Två av Carlsberg Sveriges tre nyligen levererade Volvo-bilar godkända för HVO.

Framtid i tankarna hos Statoil och Carlsberg

HVO-diesel på pump i södra Stockholm

Nu finns HVO-diesel på en alldeles vanlig mack i Länna, tillgänglig för fordon som är godkända för detta biobränsle. Genom satsningen möter Statoil sina kunders vilja att pröva fossilfritt bränsle, däribland Carlsberg Sverige, som nyligen investerat i tre Volvo-lastbilar godkända för HVO. Sedan tidigare erbjuder Statoil HVO100 på sin Truckdiesel-anläggning i Götene.

Att det nu står HVO100 på en av pumparna i Länna är resultatet av ett samarbete mellan Statoil och Carlsberg Sverige.

– Frågan om HVO kom upp under senhösten. Sedan dess ha det rullat på snabbt tillsammans med både Volvo och Statoil. Vi fick de tre HVO-certifierade bilarna för en månad, berättar Gabriel Treschow, fleet manager på Carlsberg.

Ser flera alternativ

Carlsberg Sverige har en flotta på 124 lastbilar och 42 släp. Merparten är Euro 5-bilar, ett tiotal är Euro 6. I flottan finns en elhybrid, några biogasbilar och nu tre HVO-bilar.

– För att klara klimatmålen måste både politiker och näringsliv hitta alternativ som är hållbara och göra det med långsiktighet, så att man inte byter fot för ofta. Min bild är att det blir olika plattformar som leder oss mot klimatmålen, varav HVO säkert kommer att vara ett. Vi vill vara aktiva och följa utvecklingen inom detta, säger Gabriel.

Per Emanuelsson hos Statoil, kundansvarig för Carlsberg, tycker att satsningen är spännande för alla parter. Kollegan Helena Fornstedt, drivmedelsansvarig, instämmer.

– HVO100 har egenskaper som ligger väldigt nära vanlig diesel, med högt energiinnehåll och bra köldegenskaper. Dessutom ger HVO100 väldigt låga utsläpp – av allt.

Efterlyser stabila villkor

Helena Fornstedt efterlyser besked om vilka skatteregler som kommer gälla framöver för att användningen av fossilfritt drivmedel ska bibehållas och öka, men framhåller att Statoil redan idag utnyttjar möjligheterna att göra den ”vanliga” dieseln så klimatsmart som möjligt.

– Vår Miles-diesel har redan idag minst 30 procent förnybart, varav merparten HVO, och vi är på väg mot 40 procent. Att öka andelen förnybart i konventionella bränslen ser vi som det mest effektiva sättet att minska användningen av fossila drivmedel. Det hindrar inte att försöken med HVO100 är väldigt spännande, eftersom de visar vad som är möjligt. Vi vill vara beredda den dag som vi får en EU-standard som tillåter HVO fullt ut, säger hon.

Helena tycker det är glädjande att två Statoilstationer testar HVO100 tillsammans med sina kunder.

– Vi ser stora möjligheter framöver med HVO 100, som framförallt utvecklats för att passa den tunga trafiken. Men ska utvecklingen bort från det fossila bli möjlig måste vi också få långsiktigt stabila och konkurrensneutrala politiska villkor för omställningen, understryker hon.

Pontus Johansson, stationschef i Länna, tycker det är spännande med ett nytt drivmedel.

– Vi lär säkert få en hel del frågor från både chaufförer och privatpersoner, säger Pontus, som tillsammans med sina medarbetare nu får kontrollera att det är rätt fordon som fylls med HVO100.

100 procent förnybar

HVO100 är 100 procent förnybar och fossilfri diesel, som minskar CO2-utsläppen med upp till 90 procent. Förkortningen HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor. Benämningen är lite missvisande, eftersom även animaliskt avfall används för att producera HVO. För produkten finns ännu ingen EU-standard, vilket medför att man alltid måste kräva ett godkännande från motortillverkaren innan man börjar använda HVO100. Fordon som ska köras på rent HVO-bränsle måste vara certifierade av Transportstyrelsen och genomgå ett särskilt fälttest.

I dagsläget rullar det ett mindre antal lastbilar i Sverige som körs på 100 procent HVO. Lantmännen var tidigt ute, men den stora tröskeln har hela tiden varit att det har saknats drivmedelstationer.

– I och med Statoils ombyggda station i Länna finns det nu förutsättningar för fler HVO-lastbilar att rulla i Storstockholm, tillägger Helena Fornstedt.

Statoils HVO100 är fri från palmolja. Priset för Statoils HVO100 ligger i det här testet något högre än priset för Statoils Truckdiesel.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress