Förstärkning Lidbacken-Finnfors

Trafikverket har gett Svevia uppdraget att förstärka sträckan mellan Lidbacken och femvägaskälet vid Finnfors. Sträckan, som ligger väster om Skellefteå, mot Bastuträsk har problem med bärigheten. Uppdraget är värt cirka 37,5 miljoner kronor. Jobbet startar nu under oktober och ska vara färdigställt under senhösten 2014.

– Det är ett klassiskt vägarbete, där vi kommer att skapa bättre bärighet på vägkroppen genom att åtgärda skador, fylla på med nytt grus och lägga ny asfalt , säger arbetschef Mikael Gerklev.

På sträckan ska även belysningen bytas ut till mer energisparande armatur och trafiksäkra belysningsstolpar som ger vika för att minimera skadorna i händelse av en krock.

– För boende, turister och transportföretag som trafikerar sträckan kommer framkomligheten att bli påverkad. Men vi kommer att göra vårt yttersta för att få det att flyta på så smidigt som möjligt.

De är framförallt skogsindustrin som använder sträckan för timmertransporter.

–Vägförstärkningar är viktiga och bra jobb att räkna hem på en marknad där det finns ett stort behov av välfungerande vägar men få andra satsningar på infrastrukturen.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress