Första dubbelmantlade ADR godkända tanken

Nu lanserar MCD AB den första dubbelmantlade godkända ADR tanken av plast i Sverige. Denna tank som ökar driftsäkerheten vid transporter lanseras för första gången på den Svenska marknaden i februari 2014.
Tanken rymmer 430 liter och levereras med pump, fyra meter slang, automatpistol, nivåmätning och avluftning. Då tanken endast väger 110 kg blir bränsleförbrukningen minimal vid transport. Pumpen går att få med 12, 24 eller 230 volt strömtillförsel.
Transporttanken har genomgått ADR prov och är ADR godkänd. Tanken lanseras av MCD AB i Nyköping som även marknadsför oljetankar, dieselstationer och spilloljetankar.
  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress