Förskottering för Spillepengen

Regeringen har beslutat att Trafikverket får finansiera trafikplats Spillepengen i Malmö kommun genom förskottering, räntefritt lån. Projektet ingår i den nationella planen för transportsystemet 2010 – 2021.

Trafikverkets Region Syd och Malmö kommun tecknade i maj 2013 ett avtal om förskottering av medel för byggande av en ny trafikplats. Projektets totala kostnad beräknas uppgå till 293 miljoner kronor varav statens del på 117 miljoner kronor enligt avtalet ska förskotteras av Malmös kommun.

- Genom förskottering kan vi tidigarelägga viktiga infrastruktursatsningar i Skåne och därmed bidra till att vi får fler jobb och högre tillväxt, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress